Cybersense

online weerbaarheid en cyberpesten lespakket lagere school

Met het lespakket Cybersense werk je rond de thema's online weerbaarheid en cyberpesten met kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.  Je kan meteen aan de slag met de elf lessen in de papieren bundel en de filmpjes op de bijbehorende website.

Je krijgt ook tips en suggesties om gesprekken te voeren en achtergrondinformatie over cyberpesten en uitsluiting bij kinderen.

Pimento werkte voor de Nederlandstalige versie van Cybersense samen met Ariel Trust. Deze Liverpoolse organisatie lanceerde de originele versie van Cybersense in 2015.

Bestel nu bij De Banier (25 euro)

Rond deze (vakoverschrijdende) eindtermen werk je met Cybersense:

Vakoverschrijdende eindtermen Sociale vaardigheden:
– De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.
– De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
– De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
– De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
– De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
– De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen door
signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
– De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.
– De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.
– De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.

Eindtermen Mens en maatschappij:

Ik en mezelf
– De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
– De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.
– De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen.

Ik en de ander
– De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
– De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn.
– De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdsgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing.

Ik en de anderen: in groep
– De leerlingen hebben aandracht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

Rond deze (vakoverschrijdende) eindtermen werk je met Cybersense:

Vakoverschrijdende eindtermen Sociale vaardigheden:
– De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen.
– De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
– De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
– De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
– De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
– De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdsgenoten en volwassenen door
signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn.
– De leerlingen kunnen zich discreet opstellen.
– De leerlingen kunnen ongelijk of onmacht toegeven, kritiek beluisteren en eruit leren.
– De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale gespreksconventies naleven.

Eindtermen Mens en maatschappij:

Ik en mezelf
– De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
– De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn.
– De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen.

Ik en de ander
– De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
– De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn.
– De leerlingen tonen in een eenvoudige conflictsituatie in de omgang met leeftijdsgenoten de bereidheid om te zoeken naar een geweldloze oplossing.

Ik en de anderen: in groep
– De leerlingen hebben aandracht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden.

Description

Met het lespakket Cybersense werk je rond de thema’s online weerbaarheid en cyberpesten met kinderen van het vijfde en zesde leerjaar.  Je kan meteen aan de slag met de elf lessen in de papieren bundel en de filmpjes op de bijbehorende website.

Je krijgt ook tips en suggesties om gesprekken te voeren en achtergrondinformatie over cyberpesten en uitsluiting bij kinderen.

Pimento werkte voor de Nederlandstalige versie van Cybersense samen met Ariel Trust. Deze Liverpoolse organisatie lanceerde de originele versie van Cybersense in 2015.

Additional information

Ik zoek iets voor

Kinderen (6-12)

Ik ben actief in

Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere