Een goede start is goud waard

Een goede start is goud waard“Zet in op de Gouden Weken”, adviseert het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten (dat de Week tegen Pesten organiseert), waartoe Pimento behoort. “Wie in de eerste vier tot zes weken een goede basis legt in een groep, kan daar een heel jaar lang op verder bouwen en zal veel minder brandjes moeten blussen. Als leraar, leider of trainer speel je een essentiële rol bij de groepsvorming in deze belangrijke ‘Gouden Weken’.

 • Zorg dat leerlingen/deelnemers elkaar en hun leerkrachten/begeleiding echt leren kennen in deze eerste weken, dat ze veiligheid vinden in de groep.
 • Zorg ervoor dat er goede regels, waarden en normen ontstaan.
 • Zorg ervoor dat de hele groep klaar is voor samenwerking met iedereen in de groep.

Slaag je daarin? Dan neem je al een grote voorsprong voor de rest van het werkjaar.”

Kant-en-klaar materiaal teambuilding, weerbaarheid en pesten

Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe vul je die 6 weken? Pimento to the rescue!

Onze experts in teambuilding en pestpreventie maakten materiaal waarmee je meteen zelf aan de slag kan met jouw groep:

Zo bouw je aan een dreamteam zonder pestproblemen.

Graag nog meer houvast? Boek een vorming teambuilding of weerbaarheid en pesten voor jouw groep kinderen, jongeren of een vorming pestpreventie voor jouw team.

10 TIPS VOOR SCHOOLJAAR MET GOUDEN RANDJE 

Het expertennetwerk heeft 10 tIps voor de Gouden Weken.

Pimento geeft je graag wat extra inspiratie!

Tip 1: Geef meer complimenten dan negatieve kritiek 

Geef elkaar een compliment en heb oog voor ieders talent. Want als je iemands talenten ziet en erkent, verandert er iets in de relatie. Er ontstaat betrokkenheid en je zal minder geneigd zijn tot pesten. Laat je inspireren door de onderstaande werkvormen of lees de gratis publicatie Schwung!.

Complimentendouche

Om beurten staat iemand onder de complimentendouche. De groepsgenoten geven samen enkele complimenten aan de persoon ‘onder de douche’.

Talent dat plakt

Iedereen krijgt vier stukken papiertape. Ze schrijven op elk stuk een positieve eigenschap van zichzelf en kleven dat willekeurig op iemand anders. Daarna verspreidt de groep zich over het spelterrein.

 • Gedurende 5 à 10 min. probeert iedereen de stukjes plakband weer op de eigenaar te kleven.
 • Wanneer het spel stopt, bekijk je per persoon welke eigenschappen die heeft.
 • Wie aan de beurt is, zegt welke eigenschappen die zelf opgeschreven heeft, welke ook passen maar niet zelfbedacht zijn, en welke kwaliteiten nieuw zijn.

Tip 2: Gebruik cooperatieve werkvormen 

 • Zorg voor een zo ruim mogelijk aanbod met voldoende afwisseling. Iedereen in je groep heeft talenten, het is  jouw uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen hun talenten evenveel kan laten zien.
 • Met verdeelspelletjes vermijd je dat er telkens dezelfde ploegen ontstaan en breng je alle leden met elkaar in contact, zonder kliekjes te behouden.

Tip 3: Ken je leerlingen of groepsleden

Zet in op (diepere) kennismaking. Ontdek hun naam, gezinssituatie, hobby’s, talenten, … En zorg dat de groepsleden elkaar kennen.

Versterk de banden tussen kinderen en jongeren om pesten te voorkomen. Want het is makkelijker om iemand te pesten die je niet goed kent. 

Hoe doe je dat het best? Verbeter je kennismakingsopdrachten met onze tips.

Tip 4: Laat de leerlingen of groepsleden jou kennen 

Vertel bijvoorbeeld over een ervaring die je lang is bijgebleven, of een blunder die je gemaakt hebt. Het vertrouwen en de betrokkenheid bij de groep nemen toe wanneer groepsleden merken dat anderen soortgelijke ervaringen hebben. Creëer momenten van herkenning waardoor leerlingen zich niet alleen voelen staan.

Sta eens stil bij wat je de leerlingen over jezelf wilt prijsgeven. Onderzoek wijst uit dat een goeie verbinding met de leerkracht ook bevorderend is voor de groepssfeer.

Wees een positief rolmodel voor je groep. De manier waarop je jouw rol opneemt, heeft sterk effect op hoe kinderen en jongeren met elkaar omgaan.

Tip 5: Doe iedere dag een groepsvormende activiteit 

Het vertrouwen in elkaar wordt groter naarmate het contact met en de kennis van elkaar toeneemt. Zet dus zeker in op groepsbevordering.

Want hoe groter het vertrouwen, hoe meer groepsleden deelnemen aan de interactie. Zo kom je tot een positief groepsklimaat: een goede basis om pesten te voorkomen.

Start met Schwung met de volgende tips tegen pesten!

Tip 6: Maak samen groepsregels

Hoe willen we dit jaar dat we in de groep met elkaar omgaan? Inspraak van de groep zorgt voor meer gedragen regels en afspraken.

Maak dus samen met je (klas)groep afspraken, ook over pesten. Zorg dat het duidelijk is dat je pesten altijd moet melden, en dat iedereen weet waar die daarvoor (anoniem) terechtkan.

Tip 7: Geef complimenten in groep en bestraf een-op-een 

Wees je bewust van de kracht van talenten. Talenten(h)erkenning bevordert niet alleen het zelfvertrouwen. Als je iemands talenten ziet en erkent, ontstaat er betrokkenheid op elkaar. 

Tip 8: Maak aan het begin van het jaar persoonlijk contact met alle ouders 

Ouders zijn een belangrijke partner in het voorkomen en herstellen van pestsituaties.

 • Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt en breng ouders daarvan op de hoogte.
 • Zorg dat je voor en na activiteiten aanspreekbaar bent voor ouders.
 • Luister actief naar wat ouders te zeggen hebben.

Tip 9: Bespreek regelmatig het doel van de groepsregels 

Samen regels opstellen is één. Ze zijn helaas weinig waard als er niet blijvend naar verwezen of herinnerd wordt. Ga dus regelmatig met de (klas)groep het gesprek aan over het waarom van deze regels. Wat maakt dat we voor deze groepsregels hebben gekozen, wat was de waarde hierachter?

Want hoe duidelijker het voor ieder is waartoe de groepsregels dienen, hoe meer gedragenheid.

Tip 10: Geef je opvolger een goede overdracht voor de eerste dag van het nieuwe jaar

Deze tip spreekt voor zich. 

Zo maak je er samen een jaar met een gouden randje van!

Zet niet alleen de eerste 6 weken in op pestpreventie:  zo werk je het hele jaar lang tegen pesten.

Ontdek meer over hoe Pimento jou ondersteunt rond pesten en weerbaarheid.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* Verplichte velden
Thema's
Email Formaat


BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE OVER ONZE KORTINGSACTIES, GRATIS TIPS, NIEUWE PROJECTEN, SAMENWERKINGEN, PRODUCTEN EN EVENEMENTEN?

 

Schrijf je dan nu in op de maandelijkse nieuwsbrief van Pimento!

 

Schrijf in op de nieuwsbrief