Leer beter communiceren met je collega's

 

Hoe creëer je een goed draaiend team, waarin mensen zich gelukkig voelen en efficiënter samenwerken? Hiervoor is het belangrijk om positief om te gaan met feedback. Feedback is een belangrijk instrument voor collega's die op een open en eerlijke manier met elkaar willen communiceren. Die elkaar leerkansen willen geven, in plaats van frustraties groot te laten worden. Ook de kwaliteit van het geleverde werk zal erdoor verbeteren.

Pimento werkt aan een open feedbackcultuur in je team. Al wandelend versterken onze experten de groepssfeer en de communicatie tussen collega's.

Ga samen een dag op tocht met je collega's, om tijd en ruimte te creëren voor een betere samenwerking in jouw ploeg. 

Ontdek dit nieuwe aanbod in onze vormingen voor volwassenen.