Nieuwe werkvormen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Hoe maak je kinderen weerbaar? Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een belangrijk thema van relationele en seksuele vorming.

Kinderen die over hun seksuele wensen en grenzen kunnen communiceren, hebben minder vaak ervaring met grensoverschrijdende gedragingen van anderen. Ze gaan zelf ook minder vaak over de grens.

Met onze nieuwe, gratis werkvormenbundel Space maak je seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar bij 9- tot 12-jarigen.