Pesten bij jongeren: nieuw onderzoek & studiedag

Welke acties ervaren jongeren uit de eerste graad in grootstedelijke scholen als hulpvol bij een pestprobleem?

Onderzoek pesten in Antwerpse scholen

We zoeken het volop uit in ons nieuwste onderzoek naar de leefwereld van jongeren, in samenwerking met verschillende Antwerpse scholen.

De data van dit kwantitatieve onderzoek verduidelijken we via diepte-interviews met jongeren, om nog beter te begrijpen waarom een maatregel tegen pesten wel of niet werkt. 

Effectief pestbeleid

Nog inspiratie nodig voor een effectief beleid rond pesten in jouw organisatie?

  • Zet dan zeker onze conferentie in jouw agenda! Op vrijdag 22 november 2019 stellen we de onderzoeksresultaten voor in Antwerpen.
  • Ontdek hoe wij je helpen met degelijke pestpreventie.