Pesten voorkomen dankzij Gouden Weken

Investeer tijdens de eerste acht weken van een schooljaar in een goede basis en een fijne sfeer. En pluk er het hele jaar lang de vruchten van: minder pestproblemen in je groep. Pimento helpt je hier graag bij!

Een goed begin is (meer dan) het halve werk, toont het onderzoek van Teachers4Victims (2021, KULeuven) nogmaals aan. Als je veiligheid en verbinding binnen een groep creëert, zullen er minder conflicten ontstaan. 

Gouden Weken vorming

In opdracht van ALLESoverPESTEN inspireert onze expert in pestpreventie professionals in het basisonderwijs en het secundair onderwijs over deze Gouden Weken.

  • Ontdek de betekenis en de relevantie van de 'Gouden Weken'.
  • Krijg concrete methodieken en materialen aangereikt die je helpen om het concept van de 'Gouden Weken' in de praktijk toe te passen, bv. groepsbevorderende activiteiten en methodieken voor het opstellen van groepsafspraken. De expertise met de aangereikte methodieken focust op kinderen en jongeren vanaf het vijfde leerjaar.
  • Sta stil bij de rol die je als leerkracht kunt opnemen; denk aan je eigen begeleidershouding en enkele gesprekstechnieken.

Schrijf je in

  • Locatie: Zaal Zolder - Pimento, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen
  • Kostprijs: € 10 (via overschrijving)
  • Vorming secundair onderwijs: donderdag 11 mei 2023 van 9.30 uur tot 12.00 uur, incl. pauze
  • Vorming basisonderwijs: donderdag 11 mei 2023 van 13.30 uur tot 16.00 uur, incl. pauze

Schrijf je nu in voor de Gouden Weken vorming.