SCHWUNG! WERKVORMEN

werkvormen pesten methodieken

Met dit pakket maak je pestgedrag en uitsluiting bespreekbaar. Je denkt er eens op een andere manier over na: vanuit de eigen ervaringen en emoties van jouw jongeren. 

De werkvormen zijn opgebouwd rond vier essentiële pijlers om pesten aan te pakken: context, weerbaarheid, groepsdynamica en talent.

Het Schwung! werkvormenpakket bevat het Schwung! Magazine en 15 werkvormfiches met achtergrondinfo & tips.

De perfecte aanvulling van het Schwung! Spel en Schwung! Magazine.

Bestel nu bij De Banier (€ 12,00)

Nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met Schwung! werkvormen werk je aan de volgende eindtermen en sleutelcompetenties:

  • Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid (met inbegrip van zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid): ET 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
  • Sociaal-relationele competenties: ET 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
  • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven: ET 7.2, 7.4, 7.5

Nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met Schwung! werkvormen werk je aan de volgende eindtermen en sleutelcompetenties:

  • Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid (met inbegrip van zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid): ET 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19
  • Sociaal-relationele competenties: ET 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
  • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven: ET 7.2, 7.4, 7.5

Description

Met dit pakket maak je pestgedrag en uitsluiting bespreekbaar. Je denkt er eens op een andere manier over na: vanuit de eigen ervaringen en emoties van jouw jongeren. 

De werkvormen zijn opgebouwd rond vier essentiële pijlers om pesten aan te pakken: context, weerbaarheid, groepsdynamica en talent.

Het Schwung! werkvormenpakket bevat het Schwung! Magazine en 15 werkvormfiches met achtergrondinfo & tips.

De perfecte aanvulling van het Schwung! Spel en Schwung! Magazine.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+), Volwassenen