SCHWUNG! WERKVORMEN

werkvormen pesten methodieken

Met dit pakket maak je pestgedrag en uitsluiting bespreekbaar. Je denkt er eens op een andere manier over na: vanuit de eigen ervaringen en emoties van jouw jongeren. 

De werkvormen zijn opgebouwd rond vier essentiële pijlers om pesten aan te pakken: context, weerbaarheid, groepsdynamica en talent.

Het Schwung! werkvormenpakket bevat het Schwung! Magazine en 15 werkvormfiches met achtergrondinfo & tips.

De perfecte aanvulling van het Schwung! Spel en Schwung! Magazine.

Bestel nu bij De Banier (€ 12,00)

Description

Met dit pakket maak je pestgedrag en uitsluiting bespreekbaar. Je denkt er eens op een andere manier over na: vanuit de eigen ervaringen en emoties van jouw jongeren. 

De werkvormen zijn opgebouwd rond vier essentiële pijlers om pesten aan te pakken: context, weerbaarheid, groepsdynamica en talent.

Het Schwung! werkvormenpakket bevat het Schwung! Magazine en 15 werkvormfiches met achtergrondinfo & tips.

De perfecte aanvulling van het Schwung! Spel en Schwung! Magazine.

Additional information

Ik ben actief in

Andere, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Vrije tijd & jeugdwerk

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+), Volwassenen