Tip 4 tegen pesten: groepsbevorderende activiteiten

Het vertrouwen in elkaar wordt groter naarmate het contact met en de kennis van elkaar toeneemt. Zet dus zeker in op groepsbevordering en een positief groepsklimaat.

Tip tegen pesten: kennismakingsactiviteiten bij de start

In elke groep is de start van groot belang. Zorg dan voor activiteiten die snel het ijs breken, want die leiden tot een hogere betrokkenheid.

Tip tegen pesten: Zorg voor variatie

Als je een groep begeleidt, is het cruciaal om genoeg te variëren. De individuen in je groep hebben verschillende noden en interesses.

Zorg dus voor variatie in je opdrachten: wissel fysieke en logische denkopdrachten af met speelsere, creatievere, enzovoort.

Tip tegen pesten: Ga voor medeverantwoordelijkheid

Bied in je uitdagingen verschillende mogelijkheden aan. Weet je niet zeker welke vorm het meest ideaal is voor je groep? Vraag het dan gewoon. Zo geef je de groepsleden verantwoordelijkheid en inspraak.

Geef je jongeren ook vanaf het begin mee dat conflicten, ruzies en pesten een zaak van de hele groep zijn.

Tip tegen pesten: Wees een positief rolmodel voor je groep

De manier waarop je als begeleider je rol opneemt, heeft sterk effect op hoe de kinderen en jongeren met elkaar omgaan. Reageer dus streng op storend gedrag en bekrachtig positief gedrag.

Tip tegen pesten: Stimuleer herkenning bij elkaar

Het vertrouwen en de betrokkenheid bij de groep nemen ook toe wanneer groepsleden merken dat anderen soortgelijke ervaringen hebben. Bijvoorbeeld als ze merken dat anderen ook bang zijn om “stom” te lijken als ze iets niet weten.

Als begeleider kan  je zo’n gesprek trouwens ook openen. Dat doe je door zelf te vertellen over een blunder die je gemaakt hebt, of over een ervaring die je lang is bijgebleven.

Gebruik het Schwung! Magazine om met je groep te bouwen aan een dreamteam.

Ontdek meer over hoe Pimento jou helpt pestgedrag en pestproblemen te voorkomen.

Gebruik alle tips tegen pesten.