Week tegen Pesten: Zo doe je mee!

Identiteitsgebonden pesten

Een op zes kinderen en jongeren in Vlaanderen is slachtoffer van pestgedrag. Daar dragen veel van hen lange tijd de gevolgen van. Identiteitsgebonden pesterijen wegen sterk op het eigen ik én op de groep.

Activiteiten Week tegen Pesten

Iedereen is anders, iedereen hoort erbij! Zeg daarom met heel Vlaanderen van 18 tot 25 februari 'Nee!' tegen pesten. 

Zo doe je mee met jouw groep:

Sterkere groep tegen pesten

Samen met velen zetten we vanuit het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten in op een cultuur van verbinding en respect. Op elkaar beter leren kennen, samenspel en samenwerking, kinderen en jongeren het gevoel geven erbij te horen, gehoord te worden en van betekenis te zijn.

Pestpreventie Pimento

Wat na de Week tegen pesten? Je zet het best het hele jaar lang in op pestpreventie. Hoe dan? Pimento to the rescue!

Onze jarenlange expertise in weerbaarheid en pestpreventie goten we in een ruim aanbod werkvormen, educatief materiaal en vormingen.
Ken je bijvoorbeeld ons Schwung!-gamma al? En weet je hoe jongeren vinden dat pesten op school het beste wordt aangepakt?