Win gratis vorming rond pesten!

Tijdens de Week tegen Pesten (14 tot 21 februari) maakt iedereen met 4 stippen op de hand een vuist tegen pesten. Daarom geven we 4 vormingsbegeleiders pestpreventie cadeau!

Meedoen is supereenvoudig!

Neem deel voor 22 februari en win een hele dag gratis vorming rond pestpreventie voor jouw groep kinderen of jongeren!