Jongerenparticipatie

Jongeren zijn leefwereldexperten. Zij weten dan ook het best wat van jouw organisatie een straffe en jongerenvriendelijke plaats maakt. Zie je in jongeren een sterke partner om het welzijn van andere jongeren in jouw organisatie te verbeteren? Vind je hun kijk op jouw organisatie, thema’s, producten en toekomstplannen waardevol? Pimento steunt jou in al jouw participatieplannen.

Zo werken we rond jongerenparticipatie

Jongeren voor jongeren

Jongeren weten als beste wat andere jongeren nodig hebben om zich goed te voelen. Pimento ondersteunt met coaching en vorming organisaties die het welzijn willen bevorderen van jongeren via peer-to-peer systemen. Jongeren worden structureel gemotiveerd om hun eigen talenten in te zetten voor andere jongeren, bijvoorbeeld als vertrouwenspersoon of als organisator van sfeerbevorderende activiteiten. Niet alleen, maar samen met Pimento én een team van coaches uit jouw organisatie. Het resultaat?  Een warm en verbonden klimaat!

Jongeren als adviseurs

Jongeren structureel of eenmalig advies vragen maakt jouw organisatie jongerenvriendelijker en je aanbod kwalitatiever. Pimento helpt je graag met zowel eenmalige als structurele bevragingen bij jongeren. We geven advies, coaching of begeleiden het project van begin tot eind. We werken altijd vanuit de vraag en noden van een organisatie en de jongeren. Zo kunnen jongeren je advies geven over de jongerenvriendelijkheid van je organisatie en/of je producten, hun input geven voor je beleidsnota, een sensibiliseringscampagne opzetten over een thema waar jouw organisatie rond werkt, structureel in jouw raad van bestuur of in een adviserend jongerenpanel zetelen.

Zelf aan de slag rond jongerenparticipatie?

Traject

In een coachings- of vormingstraject helpen we jou een uniek participatietraject op te zetten. We denken met jouw jongeren na over wat van jouw organisatie de warmste organisatie zou maken. En met jou gaan we na hoe je jongeren eenmalig of structureel kunt betrekken in je organisatie. Concrete voorbeelden?Pimento begeleidde andere organisaties bij het opzetten van een online-forum voor en door jongeren, het lanceren van de 'Bib-brothers' die van de bibliotheek een fijne plaats maken voor jong én ouder, het organiseren van een diversiteitsdag, een warmste dag, een complimentendag, een knuffeldag, … op school.

Vorming

Hoe betrek je jongeren als adviseurs bij je organisatie? Hoe krijg je op een efficiënte en stimulerende manier hun input over je werking, je beleid, toekomstplannen en projecten? De vormingsbegeleiders van Pimento geven je inzicht in de opstart en aanpak van een participatieproject en zetten je meteen op weg om je eigen project te beginnen vormgeven.

Pimento werkt rond dit thema samen met