Pimento

Pimento versterkt wie met jongeren werkt

Ben je leerkracht, jeugdwerker, jongerenbegeleider, leidinggevende?
Ontdek dan de vormingen en methodieken van Pimento
voor kinderen, jongeren en hun begeleiders rond thema’s
die méér dan ooit belangrijk zijn voor iedereen die met (jonge) mensen werkt!

Hoor het eens van een ander

Seksuele opvoeding lagere school
Nelleke Swinnen
Directeur Vrije Basisschool De Lettertrein (Tessenderlo)

“De manier waarop Pimento relaties en seksualiteit bespreekbaar weet te maken, is voor ons een echte eyeopener geweest. Heel leerrijk en relevant, maar toch ludiek genoeg.”

"We zetten als basisschool sterk in op een zo breed mogelijk opvoedingsproject. Onze leerlingen op jonge leeftijd leren omgaan met relaties en seksualiteit hoort daar uiteraard bij. Een echte eyeopener was het, de manier waarop het team van Pimento seksuele opvoeding toegankelijk en bespreekbaar weet te maken. Heel leerrijk en relevant, maar toch ludiek genoeg om het licht verteerbaar te houden.  Ook het idee om de relationele en seksuele vorming voor de kinderen te koppelen aan een infoavond seksuele opvoeding voor de ouders, is een heel waardevolle formule.  We voelen ons als schoolteam door deze samenwerking écht beter ondersteund."
Jongeren elkaar laten ondersteunen project peer support & jongerenoparticipatie met Awel
Sibille Declercq
Coördinator Awel (vroeger Kinder- en Jongerentelefoon)

“Pimento brengt niet alleen veel expertise aan tafel, maar past die ook flexibel en doelgericht toe. Zulk maatwerk is een zeldzame luxe in ons vakgebied.”

“We bieden jongeren een laagdrempelig contactkanaal waar ze met al hun grote en kleine vragen terechtkunnen. Daarvoor rekenen we bij Awel op zo’n 360 vrijwilligers: zij beantwoorden jaarlijks meer dan 30.000 telefoons, chatberichten en e-mails van jongeren. Het zelfbewustzijn en de gesprekstechnieken die ze daarvoor nodig hebben, reiken we hen aan in een basisopleiding waarvan Pimento een deel van de inhoud verzorgt. Jongeren identificeren zich vanaf een bepaalde leeftijd sterker met leeftijdsgenoten. Daarom zijn we ook gestart met een forum waarop jongeren elkaar te woord staan. Samen met Pimento zetten we hiervoor een participatietraject op waarin we deze nieuwe werkvorm samen met de jongeren zelf hebben vormgegeven. Resultaat: een peer-to-peer systeem waarin jongeren zich veilig voelen en elkaar vanuit hun eigen kracht helpen. We ervaren Pimento als een partner die niet alleen veel expertise aan tafel brengt, maar die ook flexibel en doelgericht toepast. Zulk maatwerk is een zeldzame luxe in ons vakgebied.”
Meerdaagse vormingen voor secundair onderwijs ideale formule identiteits- en groepsontwikkeling
Peter Kempen
Graadcoördinator Sint-Dimpnacollege (Geel)

“Pimento biedt ons al jarenlang de ideale formule om onze klasgroepen opener, hechter en inclusiever te maken.”

"Voor de vijfdejaars doen we een beroep op de expertise en ervaring van Pimento en hun werkvormen, zoals de meerdaagse vormingen secundair onderwijs rond identiteit, zingeving en keuzes maken en de confrontatietochten. Deze combinatie vormt voor ons al jarenlang de ideale formule om onze klasgroepen opener, hechter en inclusiever te maken. Zowel de leerlingen onderling als de leerlingen en hun titularis leren elkaar op korte tijd beter kennen. Zo zijn ze klaar om het schooljaar als groep in een prettige, open sfeer aan te vatten.  Onderlinge relaties bepalen voor een groot stuk hoe jongeren zich op school voelen. Een schooljaar aanvatten in een nieuwe school, studierichting of klasgroep is daarbij een moment waarop ze sterk aftasten. In wat voor groep kom ik terecht? Wat is mijn rol in dit nieuwe geheel? We willen als secundaire school bewust omgaan met het welzijn van onze leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk om hen een veilige context aan te bieden om met zulke situaties en vragen om te gaan."  
Seksueel grensoverschrijdend gedrag: kader, preventie en bespreekbaar maken
Katrien Geuth en Lady Van Landeghem
Groepsbegeleidster en psycholoog-teambegeleider OBC Ter Wende (Leuven)

“Pimento hielp ons op weg naar een fijne, open aanpak rond seksualiteit. We kregen werkvormen aangereikt waarmee we nadien zelf blijvend aan de slag konden.”

“Bij Pimento vonden we externe knowhow om op een duurzame manier beter om te gaan met seksueel experimenteergedrag. Als therapeutisch onthaal- en observatiecentrum werken we in Ter Wende met jongeren die te maken krijgen met uiteenlopende emotionele en gedragsproblemen, mentale beperkingen en traumaproblematiek. Zij verblijven 1 tot 3 jaar bij ons in verschillende leef(tijds)groepen.  Pimento ging met ons aan de slag om onze begeleiders, onze jongeren zelf én hun ouders een kader aan te bieden waarbinnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar konden maken. Waar liggen bepaalde grenzen op seksueel gebied? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je als zo’n grens wordt overschreden? De gespreks- en vormingsmomenten met Pimento hielpen ons op weg naar een fijne, open aanpak rond seksualiteit. En we kregen werkvormen en educatieve materialen rond seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag aangereikt waarmee we nadien zelf blijvend aan de slag konden.”

Pimento werkt samen met