Werkvormen Online Weerbaarheid

werkvormen online weerbaarheid porno sexting catfishing victim blaming

Gebruik deze gratis werkvormen om porno, sexting, victim blaming en catfishing bespreekbaar te maken bij jongeren en hun online weerbaarheid te verhogen. Daarnaast krijg je achtergrondinfo over online weerbaarheid en nuttige doorverwijsadressen.

De leerdoelen van dit lespakket:

 • Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet.
 • Jongeren krijgen concrete tips en tricks over veilig surfen op het internet.
 • Jongeren leren waar ze terechtkunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen.
 • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag. 

‘WOW!’ is een uitgave van Pimento vzw met medewerking van Child Focus, ella vzw, Mediawijs, RoSa vzw en Sensoa.

Graag nog meer houvast? Boek een workshop rond online weerbaarheid en sexting voor jouw groep jongeren of collegagroep.

Download nu GRATIS (14 MB)

Nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met WOW! werk je rond de volgende eindtermen en sleutelcompetenties:

 • 1° competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid (G); ET 1.8, 1.17, 1.19
 • 4° digitale competentie en mediawijsheid (T); ET 4.5, 4.6, 4.7
 • 5° sociaal-relationele competenties (T); ET 5.4
 • 7° burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven (G); ET 7.4
 • 14° zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid (T); ET 1.17, 1.19, 5.4

Nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met WOW! werk je rond de volgende eindtermen en sleutelcompetenties:

 • 1° competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid (G); ET 1.8, 1.17, 1.19
 • 4° digitale competentie en mediawijsheid (T); ET 4.5, 4.6, 4.7
 • 5° sociaal-relationele competenties (T); ET 5.4
 • 7° burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven (G); ET 7.4
 • 14° zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid (T); ET 1.17, 1.19, 5.4

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Lotte D.M.
Leerkracht secundair onderwijs, via klascement.be

Zeer bruikbaar en grondig uitgewerkt lesmateriaal rond online weerbaarheid!

"Zeer bruikbaar en grondig uitgewerkt materiaal! Pas nog maar een voorbeeld gehad op school dat te maken had met een van deze onderwerpen.  Deze bundel werkvormen online weerbaarheid geeft hier zeker de nodige handvaten voor."

Description

Gebruik deze gratis werkvormen om porno, sexting, victim blaming en catfishing bespreekbaar te maken bij jongeren en hun online weerbaarheid te verhogen. Daarnaast krijg je achtergrondinfo over online weerbaarheid en nuttige doorverwijsadressen.

De leerdoelen van dit lespakket:

 • Jongeren worden zich bewust van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet.
 • Jongeren krijgen concrete tips en tricks over veilig surfen op het internet.
 • Jongeren leren waar ze terechtkunnen met hun vragen via betrouwbare bronnen.
 • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag. 

‘WOW!’ is een uitgave van Pimento vzw met medewerking van Child Focus, ella vzw, Mediawijs, RoSa vzw en Sensoa.

Graag nog meer houvast? Boek een workshop rond online weerbaarheid en sexting voor jouw groep jongeren of collegagroep.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)