Cyberpesten, nettiquette, haatspraak: Weerbaar op het web

Les mediawijsheid Cyberpesten haatspraak nettiquette trolling werkvormenWeerbaar op het Web

Met deze gratis werkvormenbundel rond cyberpesten, nettiquette en haatspraak maak je jongeren weerbaar op het web. Handig voor jouw les cyberpesten of les rond mediawijsheid.

Les cyberpesten

Je leert tieners hiermee:

• nadenken over hun gedrag op het internet
• nadenken over de rol van internet en digitale media in hun leven
• zich bewust worden van de informatie die ze online delen
• zich bewust worden van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet
• concrete tips en tricks over haatspraak, privacybescherming en cyberpesten
• waar ze bij betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen
• stilstaan bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag

‘WOW²’ is een uitgave van Pimento met medewerking van Mediawijs.

Graag nog meer expertise? Schakel een vormingsbegeleider in om rond cyberpesten en online gedrag te werken met jouw jongeren.

Download nu deze gratis werkvormen (33 MB)

Les online seksualiteit

Ken je WOW, onze gratis werkvormen rond sexting, porno, catfishing en victim blaming al?

Je werkt met deze werkvormen rond digitale weerbaarheid en mediawijsheid rond de volgende eindtermen secundair onderwijs: 

Nieuwe eindtermen eerste graad secundair onderwijs

 • ET 1.15. De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden. (transversaal)
 • ET 1.16. De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 1.17. De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf. (transversaal)
 • ET 1.19. De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen. (transversaal)
 • ET 4.5. De leerlingen lichten de invloed van digitale en nietdigitale media op mens en samenleving toe. (transversaal)
 • ET 4.6. De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe.
 • ET 4.7. De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag.
 • ET 5.1. De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 5.2. De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 5.3. De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. (transversaal)
 • ET 5.4. De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden. (transversaal)
 • ET 5.5. De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal)
 • ET 7.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. (transversaal)
 • ET 7.5 De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen. (transversaal)
 • ET 7.6 De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving. (transversaal)

Vakoverschrijdende eindtermen

GEMEENSCHAPPELIJKE STAM
De leerlingen:

 • ET 1 (communicatief vermogen) Brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
 • ET 4 (doorzettingsvermogen) Blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.
 • ET 5 (empathie) Houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
 • ET 9 (flexibiliteit) Zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.
 • ET 10 (initiatief) Engageren zich spontaan.
 • ET 18 (respect) Gedragen zich respectvol.
 • ET 20 (verantwoordelijkheid) Nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen,
  in relaties met anderen en in de samenleving.

Les online seksualiteit

Ken je WOW, onze gratis werkvormen rond sexting, porno, catfishing en victim blaming al?

Je werkt met deze werkvormen rond digitale weerbaarheid en mediawijsheid rond de volgende eindtermen secundair onderwijs: 

Nieuwe eindtermen eerste graad secundair onderwijs

 • ET 1.15. De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden. (transversaal)
 • ET 1.16. De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 1.17. De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf. (transversaal)
 • ET 1.19. De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen. (transversaal)
 • ET 4.5. De leerlingen lichten de invloed van digitale en nietdigitale media op mens en samenleving toe. (transversaal)
 • ET 4.6. De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe.
 • ET 4.7. De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag.
 • ET 5.1. De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 5.2. De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.° (transversaal – attitudinaal)
 • ET 5.3. De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. (transversaal)
 • ET 5.4. De leerlingen demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden. (transversaal)
 • ET 5.5. De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat. (transversaal)
 • ET 7.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. (transversaal)
 • ET 7.5 De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen. (transversaal)
 • ET 7.6 De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving. (transversaal)

Vakoverschrijdende eindtermen

GEMEENSCHAPPELIJKE STAM
De leerlingen:

 • ET 1 (communicatief vermogen) Brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in de praktijk.
 • ET 4 (doorzettingsvermogen) Blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven.
 • ET 5 (empathie) Houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen.
 • ET 9 (flexibiliteit) Zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden.
 • ET 10 (initiatief) Engageren zich spontaan.
 • ET 18 (respect) Gedragen zich respectvol.
 • ET 20 (verantwoordelijkheid) Nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen,
  in relaties met anderen en in de samenleving.

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
T. Lecleir
Leerkracht 1 graad secundair, via Klascement

Super!

"Super! Veel bruikbaar materiaal."

Description

Met deze gratis werkvormenbundel rond cyberpesten, nettiquette en haatspraak maak je jongeren weerbaar op het web. Handig voor jouw les cyberpesten of les rond mediawijsheid.

Les cyberpesten

Je leert tieners hiermee:

• nadenken over hun gedrag op het internet
• nadenken over de rol van internet en digitale media in hun leven
• zich bewust worden van de informatie die ze online delen
• zich bewust worden van de do’s-and-don’ts op het vlak van surfen op het internet
• concrete tips en tricks over haatspraak, privacybescherming en cyberpesten
• waar ze bij betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen
• stilstaan bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag

‘WOW²’ is een uitgave van Pimento met medewerking van Mediawijs.

Graag nog meer expertise? Schakel een vormingsbegeleider in om rond cyberpesten en online gedrag te werken met jouw jongeren.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)