WOW³ Weerbaar op het Web - Online identiteit

WOW 3 werkvormen online identiteit, imago en balans

Via de WOW³-bundel ga je interactief en speels met jongeren aan de slag rond ‘online identiteit’. Samen zoom je in op de thema’s online vs. offline wereld, het online imago, je online zelfbeeld en digitale balans. 

Leven in het digitale tijdperk, dat is altijdaan staan’, overspoeld worden met reclame en ‘picture perfects’, jezelf profileren in zowel een online als offline wereld. Kortom: het heeft een impact op de persoonlijke ontwikkeling van onze jeugd 

Deze WOW-bundel is de derde in onze WOW-rij!  Check zeker ook WOW1 (online seksualiteit) en WOW² (cyberpesten, haatspraak, nettiquette). 

 Graag nog meer houvast? Boek een vorming voor jouw team. Of boek een vorming Weerbaar Op het Web voor jouw groep jongeren.

Download nu gratis (pdf, 9 MB)

Bijlagen

Algemene leerdoelen

 • Jongeren denken na over hun gedrag op het internet.
 • Jongeren denken na over de rol van internet en digitale media in hun leven.
 • Jongeren denken na over de invloed van internet en digitale media op hun (online) identiteit.
 • Jongeren staan stil bij hun persoonlijke digitale balans.
 • Jongeren zijn zich bewust van welke informatie ze online delen.
 • Jongeren leren waar ze via betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen.
 • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Minimumdoelen secundair onderwijs

De bundel richt zich naar jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ga je in schoolcontext met WOW³ aan de slag? Dan kan je heel wat minimumdoelen afvinken!  

Minimumdoelen eerste graad 
 • 4.5 De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media op mens en samenleving toe. 
 • 4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
 • 4.7 De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag. 
 • 5.1 De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen. 
 • 5.2 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen. 
 • 5.3 De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. 
 • 7.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. 
 • BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
 • BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de mogelijkheden en risico’s van eigen mediagedrag. 
Minimumdoelen tweede graad
 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 04.04 De leerlingen respecteren ethische, sociale en legale regels bij het gebruiken van digitale technologie. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 07.02 De leerlingen reflecteren over het relationele, gelaagde en dynamische karakter van identiteit. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 
 • 07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s. 
Minimumdoelen derde graad
 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 04.02 De leerlingen respecteren ethische, sociale en legale regels bij het gebruiken van digitale technologie. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 15.03.01 De leerlingen lichten de mediatisering van de samenleving toe. 
 • 15.03.02 De leerlingen analyseren communicatie en media aan de hand van theorieën uit de communicatiewetenschappen. 
 • 15.03.04 De leerlingen reflecteren over media-effecten vanuit het principe van ‘agency’ van het publiek. 

Bijlagen

Algemene leerdoelen

 • Jongeren denken na over hun gedrag op het internet.
 • Jongeren denken na over de rol van internet en digitale media in hun leven.
 • Jongeren denken na over de invloed van internet en digitale media op hun (online) identiteit.
 • Jongeren staan stil bij hun persoonlijke digitale balans.
 • Jongeren zijn zich bewust van welke informatie ze online delen.
 • Jongeren leren waar ze via betrouwbare bronnen terechtkunnen met hun vragen.
 • Jongeren staan stil bij hun eigen grenzen en die van anderen op het vlak van hun online gedrag.

Minimumdoelen secundair onderwijs

De bundel richt zich naar jongeren tussen 12 en 18 jaar. Ga je in schoolcontext met WOW³ aan de slag? Dan kan je heel wat minimumdoelen afvinken!  

Minimumdoelen eerste graad 
 • 4.5 De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media op mens en samenleving toe. 
 • 4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
 • 4.7 De leerlingen evalueren de mogelijkheden en risico’s van eigen en andermans mediagedrag. 
 • 5.1 De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen. 
 • 5.2 De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen. 
 • 5.3 De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag. 
 • 7.4 De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe. 
 • BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
 • BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de mogelijkheden en risico’s van eigen mediagedrag. 
Minimumdoelen tweede graad
 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 04.04 De leerlingen respecteren ethische, sociale en legale regels bij het gebruiken van digitale technologie. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 07.02 De leerlingen reflecteren over het relationele, gelaagde en dynamische karakter van identiteit. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 
 • 07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s. 
Minimumdoelen derde graad
 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 04.02 De leerlingen respecteren ethische, sociale en legale regels bij het gebruiken van digitale technologie. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 15.03.01 De leerlingen lichten de mediatisering van de samenleving toe. 
 • 15.03.02 De leerlingen analyseren communicatie en media aan de hand van theorieën uit de communicatiewetenschappen. 
 • 15.03.04 De leerlingen reflecteren over media-effecten vanuit het principe van ‘agency’ van het publiek. 

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Judith Van D'huynslager
Leerkracht PAV secundair onderwijs (via Klascement)

Zeer bruikbaar instrument!

Leuke en afwisselende werkvormen! Zeer bruikbaar instrument!

Description

Via de WOW³-bundel ga je interactief en speels met jongeren aan de slag rond ‘online identiteit’. Samen zoom je in op de thema’s online vs. offline wereld, het online imago, je online zelfbeeld en digitale balans. 

Leven in het digitale tijdperk, dat is altijdaan staan’, overspoeld worden met reclame en ‘picture perfects’, jezelf profileren in zowel een online als offline wereld. Kortom: het heeft een impact op de persoonlijke ontwikkeling van onze jeugd 

Deze WOW-bundel is de derde in onze WOW-rij!  Check zeker ook WOW1 (online seksualiteit) en WOW² (cyberpesten, haatspraak, nettiquette). 

 Graag nog meer houvast? Boek een vorming voor jouw team. Of boek een vorming Weerbaar Op het Web voor jouw groep jongeren.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)