Rakattack!

Doe aan RAK tegen pesten op school. Dankzij de 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness in dit werkboek stimuleer je leerlingen om zich in te zetten voor elkaar. Zo maken de leerlingen van je school een fijne plek met minder pestgedrag.

Internationaal onderzoek wees uit dat een positieve invloed van medeleerlingen essentieel is om het welzijn in scholen te vergroten en pesten te voorkomen. En dat ondersteund en aanvaard worden door je leeftijdsgenoten noodzakelijk is om je goed te voelen op school.

Word dus samen met je leerlingen RAKtivist! Voor leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs tot en met de tweede graad secundair onderwijs.

Download een voorproefje van Rakattack! (pdf, 668 kB) en de gratis handleiding voor leerkrachten.

Lees de Knack-reportage 'Doe eens iets liefs' over Rakattack!

Bestel nu Rakattack! bij De Banier (10 euro)

Eindtermen en sleutelcompetenties secundair onderwijs

Deze sleutelcompetenties kunnen gekoppeld worden aan Rakattack!:

  • Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid
  • Sociaal-relationele competenties
  • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
  • Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
  • Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

Eindtermen en sleutelcompetenties secundair onderwijs

Deze sleutelcompetenties kunnen gekoppeld worden aan Rakattack!:

  • Competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn/gezondheid
  • Sociaal-relationele competenties
  • Burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven
  • Zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid
  • Leercompetenties met inbegrip van onderzoekscompetenties, innovatiedenken, creativiteit, probleemoplossend en kritisch denken, systeemdenken, informatieverwerking en samenwerken

Description

Doe aan RAK tegen pesten op school. Dankzij de 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness in dit werkboek stimuleer je leerlingen om zich in te zetten voor elkaar. Zo maken de leerlingen van je school een fijne plek met minder pestgedrag.

Internationaal onderzoek wees uit dat een positieve invloed van medeleerlingen essentieel is om het welzijn in scholen te vergroten en pesten te voorkomen. En dat ondersteund en aanvaard worden door je leeftijdsgenoten noodzakelijk is om je goed te voelen op school.

Word dus samen met je leerlingen RAKtivist! Voor leerlingen vanaf de derde graad basisonderwijs tot en met de tweede graad secundair onderwijs.

Download een voorproefje van Rakattack! (pdf, 668 kB) en de gratis handleiding voor leerkrachten.

Lees de Knack-reportage ‘Doe eens iets liefs’ over Rakattack!

Additional information

Ik ben actief in

Onderwijs

Ik zoek iets voor

Kinderen (6-12), Jongeren (12+), Volwassenen