Kippenvel bij KSD

"Tijdens het schooljaar werken we in de eerste graad met RAKattack", vertellen de leerlingbegeleiders van KSD in Diest. "Zo maken de leerlingen zelf van onze school een fijne plek door eenvoudige en laagdrempelige acties uit te voeren. Het welzijn van jongeren is trouwens noodzakelijk om je goed te voelen op school. In KSD willen we jongeren niet alleen bijstaan in het leren 'leren' maar ook in het leren 'leven'."

Lies Lambrechts & Tine Ginneberge leggen uit hoe RAKattack KSD helpt bij het realiseren van hun leerplandoelen, de ontwikkeling van sociaal-relationele vaardigheden en een verbonden, warm schoolklimaat. En het occasionele kippenvel!

Daarom kozen we voor RAKattack

We zochten een authentieke werkwijze om de leerplandoelen van het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan (GFL) te realiseren. Want deze leerplandoelen hebben vooral betrekking op attitudes, en dan zijn theoretische lessen geen goede aanpak. Leerlingen verwerven pas attitudes door ze verschillende keren bewust in te oefenen. GFL is een taak van de school, van iedere leerkracht. We wilden een minimale belasting van de leerkracht, maar maximale intrinsieke motivatie van de leerling.

Dankzij de kant-en-klare uitdagingen in de RAK-boekjes werken de leerlingen aan attitudes zoals openheid, solidariteit, burgerzin, ... zonder dat ze hierbij stilstaan. Wél ervaren ze wat het is om hiermee bezig te zijn, waardoor ze zich aangemoedigd voelen om hier ook in het dagelijkse leven tijd aan te besteden. Ze maken zich het GFL eigen en groeien hierin.

Zo werkt RAKattack

Elke leerling krijgt een eigen exemplaar van RAKattack. Via kleine en grote Random Acts of Kindness - of RAK's - zetten de leerlingen zich in voor elkaar. RAKattack staat tjokvol met kant-en-klare RAK's. Als je een RAK uitvoert, verdien je 1 tot 5 punten. Voor elke vakantie van twee weken roepen we een RAK-klas uit. Deze valt dan in de prijzen.

Vooral als er een beloningsmoment aankomt, leeft RAK het meeste op school. De leerkrachten motiveren dan hun klas om extra punten te behalen en dus ook extra uitdagingen aan te gaan.

RAK-dag

Ieder jaar houden we een RAK-dag, op wereld-RAK-dag 17 februari. Dan proberen de leerlingen om 1000 punten binnen te halen door samen te werken aan 4 uitdagingen, die in het teken van het milieu staan:

  • een propere speelplaats
  • een hele container kledij voor de kringloopwinkel verzamelen
  • een gezond tussendoortje voor elke leerling voorzien
  • enkel herbruikbare verpakkingen meenemen naar school

Als beloning kregen de leerlingen tijdens het laatste lesuur een openluchtfuif met hun eigen ingezonden muziek. De uitbundige sfeer en het gevoel van samenhorigheid tijdens die dag zorgen wel eens voor kippenvel!

Persoonlijke RAK-werkpunten

Met RAKattack laten we jongeren groeien in hun sociaal-relationeel competenties en verleggen ze hun eigen grenzen.

We dagen de leerlingen uit om 3 keer per jaar een persoonlijke RAK-uitdaging te kiezen, een werkpunt dat ofwel in hun panic-zone, stretchzone of hun comfortzone ligt. Het panic-comfort-stretchconcept staat ook uitgelegd in RAKattack. Doordat leerlingen zelf een uitdaging kiezen, zijn hun betrokkenheid en engagement groter. De leerlingen krijgen extra RAK-punten als ze die uitdagingen tot een goed einde brengen. Via 3 vaste feedbackmomenten sturen leerkrachten bij, geven ze advies of dagen ze verder uit.

Rocco Rakmans

We hebben ons eigen RAK-personage in het leven geroepen: Rocco Rakmans. Via mails van Rocco moedigen we leerlingen aan om zich in te zetten voor de uitdagingen. We bouwen de spanning op rond de puntentelling en zetten speciale dagen in de kijker.

Dit vinden de leerlingen

We merken dat vooral voor de leerlingen van het eerste jaar de RAK-boekjes hun werk doen. De leuke uitdagingen prikkelen hen om aan de slag te gaan. Ze waarderen de betrokkenheid van hun klasleraar die hen aanmoedigt en feedback geeft. Ook de onderlinge strijd tussen de klassen doorheen het jaar leeft erg bij hen.

RAKattack

Ook zin om RAKattack (geschikt voor 11- tot 18-jarigen) in te zetten in jouw school, leefgroep of jeugdbeweging? Lees meer details over RAKattack.