Rakattack!

RAKAttack 2022

Doe aan RAK tegen pesten. Ofwel: doe eens zomaar iets liefs voor een ander. Via de 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness in dit werkboek zetten jongeren (11 tot 18 jaar) zich in voor elkaar. Zo maken jongeren zelf van je (leef)groep, school of jeugdbeweging een fijne plek met minder pestgedrag. Eenvoudig en laagdrempelig, een heel werkjaar lang.

Warm groepsklimaat

Internationaal onderzoek wees uit dat een positieve invloed van medeleerlingen essentieel is om het welzijn in scholen te vergroten en pesten te voorkomen. En dat ondersteund en aanvaard worden door je leeftijdsgenoten noodzakelijk is om je goed te voelen op school.

Hoe werkt dat dan?

Sla jouw RAK-boek open en voer de opdracht die er staat uit. Bij iedere opdracht staat het aantal punten dat je ermee verdient. Haal het competitiebeest in jou naar boven en word de grootste RAKtivist® van jouw groep, school of jeugdbeweging!

Voorproefje

Download een voorproefje van RAKattack! (pdf) en de gratis handleiding voor begeleiders. Die staat boordevol gratis tips & tricks om het RAK-boek te implementeren.

Lees hoe KSD Diest met RAKattack werkt of de Knack-reportage 'Doe eens iets liefs' over RAKattack!

Met deze herwerkte versie van RAKattack! werk je niet alleen op school, maar ook in je jeugdbeweging of (leef)groep aan een warmer groepsklimaat zonder pesten.

RAKattack! is een uitgave van Pimento in samenwerking met Mammoet, een imprint van uitgeverij Epo.

Bestel nu Rakattack! bij De Banier (10 euro)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Eindtermen en onderwijsdoelen secundair onderwijs

Via RAKattack kan je aan de volgende onderwijsdoelen werken:

Minimumdoelen eerste graad
 • 7.2 De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving. 
 • 7.3 De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving. 
 • 7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 
 • 7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving. 
 • 7.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 
Minimumdoelen tweede graad
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
Minimumdoelen derde graad
 • 01.03.06 De leerlingen participeren actief en inclusief aan een groepsproject. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Eindtermen en onderwijsdoelen secundair onderwijs

Via RAKattack kan je aan de volgende onderwijsdoelen werken:

Minimumdoelen eerste graad
 • 7.2 De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving. 
 • 7.3 De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving. 
 • 7.8 De leerlingen participeren actief in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 
 • 7.9 De leerlingen illustreren het belang van individuele en gezamenlijke acties en engagement voor de samenleving. 
 • 7.10 De leerlingen onderscheiden inspraak, participatie en besluitvorming in schoolse situaties, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. 
Minimumdoelen tweede graad
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
Minimumdoelen derde graad
 • 01.03.06 De leerlingen participeren actief en inclusief aan een groepsproject. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Tine Ginneberge en Lies Lambrechts
Leerlingbegeleiding eerste graad, KSD Diest

“Dankzij de kant-en-klare uitdagingen in de RAK-boekjes werken onze leerlingen aan attitudes zoals openheid, solidariteit, burgerzin, … zonder dat ze hierbij stilstaan. Ze maken zelf van onze school een fijne plek, ze groeien in hun sociaal-relationeel competenties en verleggen hun eigen grenzen.”

Dankzij de kant-en-klare uitdagingen in de RAK-boekjes werken onze leerlingen aan attitudes zoals openheid, solidariteit, burgerzin, ... zonder dat ze hierbij stilstaan. Wél ervaren ze wat het is om hiermee bezig te zijn, waardoor ze zich aangemoedigd voelen om hier ook in het dagelijkse leven tijd aan te besteden. Ze maken zich de leerplandoelen van het Gemeenschappelijk Funderend Leerplan eigen en groeien hierin. Voor elke vakantie van twee weken roepen we een RAK-klas uit. Deze valt dan in de prijzen. We dagen de leerlingen ook uit om 3 keer per jaar een persoonlijke RAK-uitdaging te kiezen, een werkpunt dat ofwel in hun panic-zone, stretchzone of hun comfortzone ligt. Zo kunnen jongeren groeien in hun sociaal-relationeel competenties en verleggen ze hun eigen grenzen. Ieder jaar houden we ook een RAK-dag. Dan proberen de leerlingen om 1000 punten binnen te halen door samen te werken aan 4 uitdagingen. De uitbundige sfeer en het gevoel van samenhorigheid tijdens die dag zorgen wel eens voor kippenvel!

Description

Doe aan RAK tegen pesten. Ofwel: doe eens zomaar iets liefs voor een ander. Via de 140 kleine en grotere Random Acts of Kindness in dit werkboek zetten jongeren (11 tot 18 jaar) zich in voor elkaar. Zo maken jongeren zelf van je (leef)groep, school of jeugdbeweging een fijne plek met minder pestgedrag. Eenvoudig en laagdrempelig, een heel werkjaar lang.

Warm groepsklimaat

Internationaal onderzoek wees uit dat een positieve invloed van medeleerlingen essentieel is om het welzijn in scholen te vergroten en pesten te voorkomen. En dat ondersteund en aanvaard worden door je leeftijdsgenoten noodzakelijk is om je goed te voelen op school.

Hoe werkt dat dan?

Sla jouw RAK-boek open en voer de opdracht die er staat uit. Bij iedere opdracht staat het aantal punten dat je ermee verdient. Haal het competitiebeest in jou naar boven en word de grootste RAKtivist® van jouw groep, school of jeugdbeweging!

Voorproefje

Download een voorproefje van RAKattack! (pdf) en de gratis handleiding voor begeleiders. Die staat boordevol gratis tips & tricks om het RAK-boek te implementeren.

Lees hoe KSD Diest met RAKattack werkt of de Knack-reportage ‘Doe eens iets liefs’ over RAKattack!

Met deze herwerkte versie van RAKattack! werk je niet alleen op school, maar ook in je jeugdbeweging of (leef)groep aan een warmer groepsklimaat zonder pesten.

RAKattack! is een uitgave van Pimento in samenwerking met Mammoet, een imprint van uitgeverij Epo.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Kinderen (6-12), Jongeren (12+)