Omgaan met pesten

Omgaan met pestenPesten: Onderzoek 2018-2019

Pesten goed aanpakken, hoe doe je dat? Welke acties tegen pesten vinden jongeren effectief?

We zochten het uit, in ons nieuwste onderzoek naar de leefwereld van jongeren. In samenwerking met de leerlingen en leerlingenbegeleiding van de eerste graad van 7 Antwerpse scholen.

Pesten: Conferentie 22 november 2019

Dit zijn onze onderzoeksresultaten rond pesten goed aanpakken:

Het onderzoek kreeg veel media-aandacht, enkele voorbeelden:

Bekijk hoe Pimento je helpt met degelijke pestpreventie.

Onderzoek pesten aanpakken: 3 fases

Bevraging leerlingbegeleiders

In fase 1 van het onderzoek rond pesten bevroegen we de leerlingenbegeleiders over acties die de school, de leerlingen en de gepesten ondernemen in pestsituaties.
Wanneer en hoe wordt er bijvoorbeeld gesanctioneerd? Worden pester en gepeste samen uitgenodigd voor een gesprek? Ligt de verantwoordelijkheid om pestgedrag aan te kaarten bij de klastitularis?

Schriftelijke enquête leerlingen

Deze info gebruikten we voor een schriftelijke enquête. Die legden we voor aan alle leerlingen van de eerste graad van de deelnemende scholen.
We vroegen jongeren bijvoorbeeld naar hoe ze bepaalde adult-peer en self-actions inschatten. Wat stopt het pesten meestal? Tot: wat maakt het pestgedrag zelfs erger? Bijvoorbeeld: opkomen voor je leeftijdsgenoot, tuchtsancties geven, weglopen uit een conflict.
Boeiend!

1055 leerlingen vulden de enquête over pesten in. Onze onderzoekers verwerkten de enquêteresultaten.
Ze bekeken bijvoorbeeld of er verbanden bestaan tussen het al dan niet al eens gepest hebben, gepest worden, het meegemaakt hebben van bepaalde acties, de indruk van de schoolsfeer en hoe jongeren het succes van een actie inschatten.

Terugkoppeling naar leerlingbegeleiding

In april stond onderzoeksfase 3 op het programma: we legden de resultaten van de leerlingenenquête voor aan focusgroepen leerlingen. Op elke deelnemende school namen we een focusgroepsgesprek af.

In juni koppelden we alle resultaten terug naar de leerlingenbegeleiders. Tijdens de zomermaanden stonden veel codeerwerk en de verdere analyse op het programma.

Conclusies!

September stond in het teken van de conclusie en het onderzoeksrapport schrijven.

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* Verplichte velden
Thema's
Email Formaat


BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE OVER ONZE KORTINGSACTIES, GRATIS TIPS, NIEUWE PROJECTEN, SAMENWERKINGEN, PRODUCTEN EN EVENEMENTEN?

 

Schrijf je dan nu in op de maandelijkse nieuwsbrief van Pimento!

 

Schrijf in op de nieuwsbrief