Teambuilding

Elkaar beter leren kennen? Een hechter team of een sterkere (klas)groep vormen? Dieper ingaan op hoe ieder zich in groep gedraagt en wie welke rol op zich neemt? Alles kan: van samenwerkingsopdrachten en vertrouwensspelen tot kennismakingsbabbels en diepgaande gesprekken.

Zo werken we rond teambuilding

Teambuilding zichzelf en elkaar beter begrijpen
Zichzelf en de ander beter begrijpen

Open en respectvol functioneren als groep begint met inzicht in jezelf en de anderen. Ieders eigenheid leren kennen en emoties en reacties kunnen kaderen, versterkt je team, jeugd- of klasgroep. Zowel op het vlak van communicatie als van verdraagzaamheid en probleemoplossend vermogen.

Pestpreventie teambuilding samenwerkingsopdracht
Beter met elkaar omgaan

Sociale vaardigheden kun je leren! Competenties zoals oprecht luisteren, je mening verwoorden, feedback geven en ontvangen, oplossingsgericht werken, … helpen iedereen om binnen je groep beter samen te werken, grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en de ander te waarderen.

Zelf aan de slag rond teambuilding?

Educatief materiaal

Praktische tips voor begeleiders en leerkrachten, groepsbevorderende spelpakketten, ... Wil je zelf aan de slag met jouw groepen? Dan vind je bij ons de ondersteuning die je nodig hebt.

Vorming

Samen uit, nog ‘samener’ weer thuis. Trek er met je team of groep opuit en maak écht tijd voor elkaar. Een halve, één, twee of drie dagen lang prikkelen onze vormingsmedewerkers je groepsgeest. Op tocht, in één van de Chirohuizen, of op jouw zelfgekozen locatie.

Tevreden Klant

Meerdaagse vormingen voor secundair onderwijs ideale formule identiteits- en groepsontwikkeling
Peter Kempen
Graadcoördinator Sint-Dimpnacollege (Geel)

“Pimento biedt ons al jarenlang de ideale formule om onze klasgroepen opener, hechter en inclusiever te maken.”

"Voor de vijfdejaars doen we een beroep op de expertise en ervaring van Pimento en hun werkvormen, zoals de meerdaagse vormingen secundair onderwijs rond identiteit, zingeving en keuzes maken en de confrontatietochten. Deze combinatie vormt voor ons al jarenlang de ideale formule om onze klasgroepen opener, hechter en inclusiever te maken. Zowel de leerlingen onderling als de leerlingen en hun titularis leren elkaar op korte tijd beter kennen. Zo zijn ze klaar om het schooljaar als groep in een prettige, open sfeer aan te vatten.  Onderlinge relaties bepalen voor een groot stuk hoe jongeren zich op school voelen. Een schooljaar aanvatten in een nieuwe school, studierichting of klasgroep is daarbij een moment waarop ze sterk aftasten. In wat voor groep kom ik terecht? Wat is mijn rol in dit nieuwe geheel? We willen als secundaire school bewust omgaan met het welzijn van onze leerlingen. Daarom vinden we het belangrijk om hen een veilige context aan te bieden om met zulke situaties en vragen om te gaan."