Teambuilding

Elkaar beter leren kennen? Een hechter team of een sterkere (klas)groep vormen? Dieper ingaan op hoe ieder zich in groep gedraagt en wie welke rol op zich neemt? Alles kan: van samenwerkingsopdrachten en vertrouwensspelen tot kennismakingsbabbels en diepgaande gesprekken.

Zo werken we rond teambuilding

Zichzelf en de ander beter begrijpen

Open en respectvol functioneren als groep begint met inzicht in jezelf en de anderen. Ieders eigenheid leren kennen en emoties en reacties kunnen kaderen, versterkt je team, jeugd- of klasgroep. Zowel op het vlak van communicatie als van verdraagzaamheid en probleemoplossend vermogen.

Beter met elkaar omgaan

Sociale vaardigheden kun je leren! Competenties zoals oprecht luisteren, je mening verwoorden, feedback geven en ontvangen, oplossingsgericht werken, … helpen iedereen om binnen je groep beter samen te werken, grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen en de ander te waarderen.

Zelf aan de slag rond teambuilding?

Educatief materiaal

Praktische tips voor begeleiders en leerkrachten, groepsbevorderende spelpakketten, ... Wil je zelf aan de slag met de groepen waarvoor je verantwoordelijk bent? Dan vind je bij ons de ondersteuning die je nodig hebt.

Vorming

Samen uit, nog ‘samener’ weer thuis. Trek er met je team of groep opuit en maak écht tijd voor elkaar. Een halve, één, twee of drie dagen lang prikkelen onze begeleiders je groepsgeest. Op tocht, in één van de Chirohuizen, of op jouw zelfgekozen locatie.