Pesten & Weerbaarheid

Waar ligt de grens tussen een onschuldig plagerijtje en pestgedrag? Hoe herken je de signalen? En hoe ga je ermee om? Hoe kan je voor jezelf en anderen opkomen? Waarom pesten pesters eigenlijk? Of je nu jong bent of al wat ouder, groepslid of begeleider, leerling of leerkracht, … Sneller én beter leren inspelen op pestgedrag is de beste manier om het te voorkomen.

Zo werken we rond pesten & weerbaarheid

Context tegen pesten

Jongere, begeleider, directeur, poetshulp, … Zeg samen in blok en consequent: ‘Uitsluiten kan niet!’ Bedenk met je hele team hoe je pestsituaties voorkomt en behandelt. Zo creëer je een gezamenlijk kader rond pesten waar je altijd op kan terugvallen.

Groepsbevordering

Het is makkelijker om iemand te pesten die je niet goed kent. Zet dus in op een degelijke kennismaking én op het stimuleren van samenhang. Vroeg begonnen is half gewonnen: start dus vanaf de 1ste graad én al vanaf 1 september!

Talenten ontdekken

Pestgedrag komt vaak voort uit het moeilijk kunnen omgaan met iemand die ‘anders’ is. We wijzen dan ook niemand met de vinger, maar leren jongeren om de ander te waarderen zoals hij of zij is. Elkaars ‘andere’ talenten leren ontdekken is een belangrijke stap naar pestpreventie.

Weerbaarheid

Zowel voor kinderen en jongeren die gepest worden als voor jongeren die zelf pesten of niet (durven) ingrijpen bij pestgedrag, is het belangrijk om die weerbaarheid te vergroten. Als jongeren weerbaar zijn, zullen ze immers sneller durven ingaan tegen de groep en sociale druk. Ze worden mondiger en zullen meer durven opkomen voor zichzelf én voor anderen.

Zelf aan de slag rond pesten & weerbaarheid?

Onderzoek

Hoe pak je pesten het best aan volgens jongeren? Wat maakt pesten erger? Wat doet pesters stoppen? Hoe kunnen volwassenen jongeren in hun organisatie helpen bij pestproblemen? We onderzochten het in 2019 via een belevingsonderzoek in samenwerking met 1056 Vlaamse jongeren van 7 scholen.

Educatief materiaal

Praktische tips voor begeleiders en leerkrachten, werkboekjes vol groepsbevorderende, talentgerichte en weerbaarheidsversterkende opdrachten. Wil je zelf praktisch aan de slag om de samenhang in jouw groepen te versterken? Dan vind je bij ons de ondersteuning die je nodig hebt.

Vorming

Hoe leer je als kind of jongere je eigen talenten ontdekken en ontwikkelen? Hoe ga jij in groep om met anderen? Hoe ga je als leerkracht of begeleider om met uitsluitgedrag of pestsituaties? Ontdek ons aanbod groepsversterkende vormingen voor kinderen en jongeren én onze vormingen voor begeleiders en leerkrachten.

Beleidstraject

Een respectvolle groepssfeer met weerbare (jonge) mensen. Dat ligt aan de basis van een leefbare groeps-, school- en organisatiecultuur. Met onze jarenlange ervaring helpen we je graag om permanent te bouwen aan een duurzaam kader waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Pimento werkt rond dit thema samen met