Identiteit, zingeving & keuzes maken

Even stilstaan en weer doorgaan: we maken tijd om te werken aan persoonlijke groei. Verschillende vaardigheden zien we daarbij als ingangspoorten. Weerbaarheid en zelfinzicht staan overal centraal. Je kiest zelf welke ingangspoort in welke groep het meest interessant is en op welke pijler(s) je de focus wilt leggen.

Zo werken we rond identiteit, zingeving & keuzes maken

Emotionele competenties

Je eigen emoties en die van anderen herkennen, benoemen en ermee omgaan. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Zeker niet voor jongeren. Maar … je kunt het leren én zelfs trainen!

Zelfreflectie

Jezelf beter leren kennen door de ogen van de ander. We laten de leden van je groep elkaar observeren en zich openstellen voor elkanders feedback. Zo komen ze los van vooronderstellingen en verwerven ze nieuwe inzichten in hoe ze zichzelf gedragen.  

Zingeving bezinning jongeren
Zingeving

Wat geeft je elke dag zin om op te staan? Wat helpt jou als het wat moeilijker gaat? Door bewust stil te staan bij drijfveren en zingeving, gaan we samen op zoek naar allerlei zaken die met sociaal engagement, zelfontplooiing, omgeving en verschillende vormen van geloof te maken hebben.

Weerbaarheid werkvormen jongeren
Weerbaarheid/kwetsbaarheid

Emoties durven te uiten, grenzen kunnen aangeven, durven te zijn wie je bent en kiezen voor wat je belangrijk vindt … Weerbaarheid (en ook de andere kant van de medaille: kwetsbaarheid) is een essentiële vaardigheid die als een rode draad doorheen de Pimento-aanpak loopt.

Jezelf durven zijn

Echt jezelf durven zijn vraagt heel wat zelfvertrouwen. Want hoe je het ook draait of keert, de context waarin je je bevindt, heeft invloed op wie je bent en hoe je je gedraagt. We trainen jongeren om zich bewust te zijn van wie ze zijn in verschillende contexten. We motiveren jongeren om die persoon te zijn, die ze willen zijn.

Keuzes maken

Jongeren groeien op met zeer veel keuzemogelijkheden en keuzedruk. Zowel bij de kleine beslissingen van elke dag als bij de (grote) beslissingen over de toekomst. Hoe kom je tot de beste besluiten? Moet je de keuzes van je ouders volgen? Of volg je eerder de visie van je vrienden? We willen jongeren bewustmaken van hoe ze keuzes kunnen maken binnen hun eigen waardenkader.

Zelf aan de slag rond identiteit, zingeving & keuzes maken?

Educatief materiaal

Wil je als leerkracht of jeugdbegeleider jongeren prikkelen om bewust bezig te zijn met wie ze zijn en wat ze willen? We bieden je een aantal boeiende werkvormen aan om interactief mee aan de slag te gaan.

Vorming

We organiseren en begeleiden voor jou één- of meerdaagse ‘bezinningen’. Op een fijne locatie gaan we met je groep aan de slag om eens écht stil te staan bij onszelf, ons toekomstbeeld en de keuzes die op ons af komen.

Onderzoek

Hoe gaan jongeren om met online identiteit, online imago en zelfbeeld? Wat doen jongeren online? Ontdek onze onderzoeksresultaten over online identiteit en gedrag van Vlaamse jongeren.