De Genereuze Samenscholing

Genereuze Samenscholing

De Genereuze Samenscholing brengt kinderen en jongeren uit het regulier en het buitengewoon onderwijs bij elkaar, laat ze leren van elkaar en elkaar verrijken.

Het project biedt een concrete invulling van de leerdoelen en eindtermen in domein mens & maatschappij, domein sociale vaardigheden en sociaal burgerschap.

Doe helemaal gratis mee als school!

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: derde graad van BuLo/BuBao of eerste graad buso + 3e graad regulier basisonderwijs of eerste middelbaar
 • Doel: ontmoeting creëren tussen leerlingen uit buitengewoon en regulier onderwijs
 • Prijs: gratis
 • Praktisch: van a tot z uitgewerkt pakket in een traject van 4 halve dagen, intensief begeleid door ervaren Pimento-coaches. Uitgebreid getest en in co-creatie met leerkrachten en experts.
 • Partners: Hart voor Handicap (De Genereuzen), Konekt en Pimento

Genereuzen op school

Link met de onderwijsdoelen en eindtermen

Minimumdoelen lagere school
 • De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit. 
 • De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 
 • De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. 
 • De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 
 • De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn. 
 • De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
 • De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten. 
 • De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 
 • De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
 • De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 
 • De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 
 • De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
 • De leerlingen kunnen zich discreet opstellen. 
 • De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
Minimumdoelen eerste graad secundair onderwijs
 • 1.12, 1.16, 1.17, 1.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

MEER WETEN?
DE GENEREUZE SAMENSCHOLING BOEKEN?

Contacteer onze educatieve medewerker Kim Van den Bergh via info@pimento.be of kim.vandenbergh@pimento.be

Zij geeft je graag antwoord op al je vragen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Doelgroep: derde graad van BuLo/BuBao of eerste graad buso + 3e graad regulier basisonderwijs of eerste middelbaar
 • Doel: ontmoeting creëren tussen leerlingen uit buitengewoon en regulier onderwijs
 • Prijs: gratis
 • Praktisch: van a tot z uitgewerkt pakket in een traject van 4 halve dagen, intensief begeleid door ervaren Pimento-coaches. Uitgebreid getest en in co-creatie met leerkrachten en experts.
 • Partners: Hart voor Handicap (De Genereuzen), Konekt en Pimento

Genereuzen op school

Link met de onderwijsdoelen en eindtermen

Minimumdoelen lagere school
 • De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit. 
 • De leerlingen kunnen beschrijven wat ze voelen en wat ze doen in een concrete situatie en kunnen illustreren dat zowel hun gedrag als hun gevoelens situatiegebonden zijn. 
 • De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen kunnen. 
 • De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 
 • De leerlingen tonen de bereidheid zich te oefenen in omgangswijzen met anderen waarin ze minder sterk zijn. 
 • De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
 • De leerlingen kunnen illustreren dat verschillende sociale en culturele groepen verschillende waarden en normen bezitten. 
 • De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 
 • De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
 • De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 
 • De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 
 • De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
 • De leerlingen kunnen zich discreet opstellen. 
 • De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale achtergrond, geslacht of etnische origine. 
Minimumdoelen eerste graad secundair onderwijs
 • 1.12, 1.16, 1.17, 1.2, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Chris
buso-leerkracht

De leerlingen keken uit naar elke sessie, met heel veel enthousiasme. Win-win voor beide scholen!

‘De leerlingen keken uit naar elke sessie, met heel veel enthousiasme. Win-win voor beide scholen: door sociaal contact met leerlingen buiten hun ‘standaardbubbel’ vergroot de leefwereld van buso-leerlingen.”
Tevreden klanten Pimento
Katrien
Juf basisschool

Een unieke kans om diversiteit te laten ervaren in de klas.

“Dit zijn zaken die in ons leerplan staan en die anders veel moeilijker te bereiken zijn dan met dit project. Een unieke kans om diversiteit te laten ervaren in de klas.”

Description

De Genereuze Samenscholing brengt kinderen en jongeren uit het regulier en het buitengewoon onderwijs bij elkaar, laat ze leren van elkaar en elkaar verrijken.

Het project biedt een concrete invulling van de leerdoelen en eindtermen in domein mens & maatschappij, domein sociale vaardigheden en sociaal burgerschap.

Doe helemaal gratis mee als school!

Additional information

Ik zoek iets voor

Kinderen (6-12), Jongeren (12+)

Ik ben actief in

Onderwijs