In de Pocket

In de Pocket

Groepssfeer in broekzakformaat

Als begeleider kan je meteen aan de slag rond pestpreventie, teambuilding, talenten en weerbaarheid  met dit boekje en de bijbehorende handleiding. Heel flexibel, een heel jaar lang.

Dit interactieve boekje bomvol methodieken:

 • doet jongeren samenwerken
 • geeft hen tips en tricks om steviger in de schoenen te staan en eerlijk hun mening te kunnen zeggen
 • vermindert de kans op pestproblemen
 • geeft info over pesten: wat is het? Hoe herken ik pestgedrag? Wat kan ik doen als gepeste/omstander?

Preventie pesten

Neem het boekje overal mee naartoe. Ja, écht overal. Scheur, droedel, kleur buiten de lijntjes, ... Alle 83 pagina's en 43 methodieken van In de Pocket lang.

Wist je dat we In de Pocket ook gebruiken in onze vorming teambuilding jongeren en vorming pestpreventie jongeren? Nadien kan je hierop nog het hele jaar verder bouwen met de vele werkvormen van In de Pocket en de bijbehorende handleiding.

Voorproefje?

Bekijk het inkijkexemplaar.

📸 Jan Sneyers

Bestel bij De Banier (3,5 euro)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je een gratis exemplaar van de bijbehorende handleiding!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken: 1.11°, 1.12 
 • De leerlingen reflecteren over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media. 
 • Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken: 1.15, 1.16°, 1.17, 1.18°, 1.19
 • Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken: 5.1°, 5.2°, 5.3, 5.4, De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen, De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag, De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties, De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden: 7.1
 • Omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken: 7.2°, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
 • Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan: 7.7, De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen, De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je een gratis exemplaar van de bijbehorende handleiding!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken: 1.11°, 1.12 
 • De leerlingen reflecteren over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media. 
 • Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken: 1.15, 1.16°, 1.17, 1.18°, 1.19
 • Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken: 5.1°, 5.2°, 5.3, 5.4, De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen, De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag, De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties, De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden: 7.1
 • Omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken: 7.2°, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
 • Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan: 7.7, De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen, De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Hanne Stoop
Leerkracht

“De regie blijft in handen van de begeleider.”

Het is uitnodigend omdat de regie in de handen van de begeleider wordt gelaten. Je kan  de werkvormen van In de Pocket zelf aanpassen.
Tevreden klanten Pimento
Veronique
Leerkracht zorg en welzijn, Don Bosco Groenveld

De nodige handvaten om preventief te werken aan pestproblemen.

Dikwijls grijpen we te laat - als er al problemen zijn - naar activiteiten (of al eens een externe begeleiding) om de problemen (proberen) op te lossen. Terwijl we wél beseffen dat preventief werken aan verbondenheid, communicatie, samenwerken beter zou werken.
Maar we hebben er dikwijls de handvaten niet voor. Of we blijven steken bij die enkele bekende activiteiten.
In de Pocket geeft me wel handvaten om er iets mee te doen.
Het zou al gebruikt kunnen worden voor een eerste, voorzichtige kennismaking op de eerste schooldag. Gedurende het schooljaar kan het regelmatig gebruikt worden om zo de klas meer 'een groep' te laten worden. Afhankelijk van de groep, kan je activiteiten kiezen die bepaalde accenten leggen - meer groepsvormend bvijvoorbeeld of specifiek gericht op (pest)problemen die zich stellen.
Tevreden klanten Pimento
Leen
Leerkracht

“Ik raad In de Pocket aan mijn collega’s aan!”

Heel wat onderwerpen komen nu al tijdens de lessen aan bod. Samenwerken is zowel tijdens lessen als stages zeer belangrijk. Hoe voel jij je in de groep? Wat heb jij nodig om je zelf te kunnen zijn? Feedback geven en omgaan met feedback, rol van omstanders bij pestgedrag, toekomstperspectief ... Allemaal dingen die tijdens het schooljaar aangeraakt worden.
De aanpak is enerzijds herkenbaar en anderzijds ook weer nieuw.
Persoonlijk zou ik met de boekjes bij het begin van het schooljaar starten en daarna gedurende het hele schooljaar gebruiken - afhankelijk van wat tijdens de lessen aan bod komt of waar er op dat moment nood aan is.

Description

Groepssfeer in broekzakformaat

Als begeleider kan je meteen aan de slag rond pestpreventie, teambuilding, talenten en weerbaarheid  met dit boekje en de bijbehorende handleiding. Heel flexibel, een heel jaar lang.

Dit interactieve boekje bomvol methodieken:

 • doet jongeren samenwerken
 • geeft hen tips en tricks om steviger in de schoenen te staan en eerlijk hun mening te kunnen zeggen
 • vermindert de kans op pestproblemen
 • geeft info over pesten: wat is het? Hoe herken ik pestgedrag? Wat kan ik doen als gepeste/omstander?

Preventie pesten

Neem het boekje overal mee naartoe. Ja, écht overal. Scheur, droedel, kleur buiten de lijntjes, … Alle 83 pagina’s en 43 methodieken van In de Pocket lang.

Wist je dat we In de Pocket ook gebruiken in onze vorming teambuilding jongeren en vorming pestpreventie jongeren? Nadien kan je hierop nog het hele jaar verder bouwen met de vele werkvormen van In de Pocket en de bijbehorende handleiding.

Voorproefje?

Bekijk het inkijkexemplaar.

📸 Jan Sneyers