In de Pocket

In de Pocket

Groepssfeer in broekzakformaat

Als begeleider kan je meteen aan de slag rond pestpreventie, teambuilding, talenten en weerbaarheid  met dit boekje en de bijbehorende handleiding. Heel flexibel, een heel jaar lang.

Dit interactieve boekje bomvol methodieken:

 • doet jongeren samenwerken
 • geeft hen tips en tricks om steviger in de schoenen te staan en eerlijk hun mening te kunnen zeggen
 • vermindert de kans op pestproblemen
 • geeft info over pesten: wat is het? Hoe herken ik pestgedrag? Wat kan ik doen als gepeste/omstander?

Preventie pesten

Neem het boekje overal mee naartoe. Ja, écht overal. Scheur, droedel, kleur buiten de lijntjes, ... Alle 83 pagina's en 43 methodieken van In de Pocket lang.

Wist je dat we In de Pocket ook gebruiken in onze vorming teambuilding jongeren en vorming pestpreventie jongeren? Nadien kan je hierop nog het hele jaar verder bouwen met de vele werkvormen van In de Pocket en de bijbehorende handleiding.

Voorproefje?

Bekijk het inkijkexemplaar.

📸 Jan Sneyers

Bestel bij De Banier (3,5 euro)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je een gratis exemplaar van de bijbehorende handleiding!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.
 • De leerlingen hanteren in verschillende rollen principes van verantwoord gedrag met nadruk op plezier in beweging en sport.
 • De leerlingen reflecteer over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media.
 • De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
 • De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.
 • De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf.
 • De leerlingen geven feedback over hun eigen gedrag en dat van anderen bij een gebeurtenis aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken.
 • De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
 • De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.
 • De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen.
 • De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen  demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.
 • De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.
 • De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
 • De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe.
 • De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen.
 • De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving.
 • De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
 • De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen.
 • De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je een gratis exemplaar van de bijbehorende handleiding!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.
 • De leerlingen hanteren in verschillende rollen principes van verantwoord gedrag met nadruk op plezier in beweging en sport.
 • De leerlingen reflecteer over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media.
 • De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
 • De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.
 • De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf.
 • De leerlingen geven feedback over hun eigen gedrag en dat van anderen bij een gebeurtenis aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken.
 • De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
 • De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.
 • De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen.
 • De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen  demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.
 • De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.
 • De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
 • De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe.
 • De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen.
 • De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving.
 • De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
 • De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen.
 • De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

Tevreden Klanten

Tevreden klanten Pimento
Hanne Stoop
Leerkracht

“De regie blijft in handen van de begeleider.”

Het is uitnodigend omdat de regie in de handen van de begeleider wordt gelaten. Je kan  de werkvormen van In de Pocket zelf aanpassen.
Tevreden klanten Pimento
Veronique
Leerkracht zorg en welzijn, Don Bosco Groenveld

De nodige handvaten om preventief te werken aan pestproblemen.

Dikwijls grijpen we te laat - als er al problemen zijn - naar activiteiten (of al eens een externe begeleiding) om de problemen (proberen) op te lossen. Terwijl we wél beseffen dat preventief werken aan verbondenheid, communicatie, samenwerken beter zou werken.
Maar we hebben er dikwijls de handvaten niet voor. Of we blijven steken bij die enkele bekende activiteiten.
In de Pocket geeft me wel handvaten om er iets mee te doen.
Het zou al gebruikt kunnen worden voor een eerste, voorzichtige kennismaking op de eerste schooldag. Gedurende het schooljaar kan het regelmatig gebruikt worden om zo de klas meer 'een groep' te laten worden. Afhankelijk van de groep, kan je activiteiten kiezen die bepaalde accenten leggen - meer groepsvormend bvijvoorbeeld of specifiek gericht op (pest)problemen die zich stellen.
Tevreden klanten Pimento
Leen
Leerkracht

“Ik raad In de Pocket aan mijn collega’s aan!”

Heel wat onderwerpen komen nu al tijdens de lessen aan bod. Samenwerken is zowel tijdens lessen als stages zeer belangrijk. Hoe voel jij je in de groep? Wat heb jij nodig om je zelf te kunnen zijn? Feedback geven en omgaan met feedback, rol van omstanders bij pestgedrag, toekomstperspectief ... Allemaal dingen die tijdens het schooljaar aangeraakt worden.
De aanpak is enerzijds herkenbaar en anderzijds ook weer nieuw.
Persoonlijk zou ik met de boekjes bij het begin van het schooljaar starten en daarna gedurende het hele schooljaar gebruiken - afhankelijk van wat tijdens de lessen aan bod komt of waar er op dat moment nood aan is.

Description

Groepssfeer in broekzakformaat

Als begeleider kan je meteen aan de slag rond pestpreventie, teambuilding, talenten en weerbaarheid  met dit boekje en de bijbehorende handleiding. Heel flexibel, een heel jaar lang.

Dit interactieve boekje bomvol methodieken:

 • doet jongeren samenwerken
 • geeft hen tips en tricks om steviger in de schoenen te staan en eerlijk hun mening te kunnen zeggen
 • vermindert de kans op pestproblemen
 • geeft info over pesten: wat is het? Hoe herken ik pestgedrag? Wat kan ik doen als gepeste/omstander?

Preventie pesten

Neem het boekje overal mee naartoe. Ja, écht overal. Scheur, droedel, kleur buiten de lijntjes, … Alle 83 pagina’s en 43 methodieken van In de Pocket lang.

Wist je dat we In de Pocket ook gebruiken in onze vorming teambuilding jongeren en vorming pestpreventie jongeren? Nadien kan je hierop nog het hele jaar verder bouwen met de vele werkvormen van In de Pocket en de bijbehorende handleiding.

Voorproefje?

Bekijk het inkijkexemplaar.

📸 Jan Sneyers