In de Pocket handleiding

In de Pocket handleiding cover

Ontdek in deze handleiding bij het interactieve doeboekje In de Pocket (voor jongeren van 12 tot 18 jaar):

 • Achtergrondinformatie: teambuilding, preventieve aanpak van pesten
 • Gouden tips over hoe je In de Pocket het beste gebruikt binnen jouw context (onderwijs, jeugdwerk, welzijn, vrije tijd, ...)
 • Meer uitleg over de werkvormen van In de Pocket
 • Nuttige verwijsadressen

Preventie pesten

Met 43 methodieken van In de Pocket kan je het hele jaar lang als begeleider zelfstandig aan de slag met jouw groep jongeren rond de preventie van pesten, teambuilding, talenten(h)erkenning en weerbaarheid.

Graag een voorproefje? Bekijk het inkijkexemplaar van het boekje voor jongeren.

Bestel bij De Banier (12 euro)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je de handleiding gratis!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.
 • De leerlingen hanteren in verschillende rollen principes van verantwoord gedrag met nadruk op plezier in beweging en sport.
 • De leerlingen reflecteer over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media.
 • De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
 • De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.
 • De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf.
 • De leerlingen geven feedback over hun eigen gedrag en dat van anderen bij een gebeurtenis aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken.
 • De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
 • De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.
 • De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen.
 • De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen  demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.
 • De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.
 • De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
 • De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe.
 • De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen.
 • De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving.
 • De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
 • De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen.
 • De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je de handleiding gratis!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • De leerlingen aanvaarden winst en verlies in beweging en sport.
 • De leerlingen hanteren in verschillende rollen principes van verantwoord gedrag met nadruk op plezier in beweging en sport.
 • De leerlingen reflecteer over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media.
 • De leerlingen verwoorden met behulp van richtvragen welke gebeurtenissen hen zelfvertrouwen geven en welke gebeurtenissen hen onzeker maken in het kader van hun welbevinden.
 • De leerlingen uiten hun gevoelens respectvol.
 • De leerlingen benoemen met behulp van richtvragen bij een gebeurtenis hun gedachten, gevoelens en gedrag en de gevolgen van die gebeurtenis voor zichzelf.
 • De leerlingen geven feedback over hun eigen gedrag en dat van anderen bij een gebeurtenis aan de hand van aangereikte feedbacktechnieken.
 • De leerlingen zoeken hulp in het geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen geven aan waar ze hulp kunnen vinden in geval van intra- en interpersoonlijke problemen.
 • De leerlingen bewaken in interacties hun eigen fysieke en mentale grenzen.
 • De leerlingen houden in interacties rekening met de opvattingen, fysieke en mentale grenzen en emoties van anderen.
 • De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen.
 • De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen reageren respectvol tegen pest- en uitsluitingsgedrag.
 • De leerlingen  demonstreren in informele en formele relaties geschikte sociale vaardigheden.
 • De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties.
 • De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De leerlingen lichten de gelaagdheid en de dynamiek van identiteiten en de mogelijke gevolgen ervan voor relaties met anderen toe.
 • De leerlingen gaan respectvol en constructief om met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen hanteren strategieën om respectvol en constructief om te gaan met individuen en groepen in een diverse samenleving.
 • De leerlingen lichten de mechanismen van vooroordelen, stereotypering, machtsmisbruik en groepsdruk toe.
 • De leerlingen hanteren strategieën om tot constructieve oplossingen voor conflictsituaties te komen.
 • De leerlingen onderscheiden zowel onverdraagzaamheid als discriminatie in de samenleving.
 • De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten.
 • De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen.
 • De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

Description

Ontdek in deze handleiding bij het interactieve doeboekje In de Pocket (voor jongeren van 12 tot 18 jaar):

 • Achtergrondinformatie: teambuilding, preventieve aanpak van pesten
 • Gouden tips over hoe je In de Pocket het beste gebruikt binnen jouw context (onderwijs, jeugdwerk, welzijn, vrije tijd, …)
 • Meer uitleg over de werkvormen van In de Pocket
 • Nuttige verwijsadressen

Preventie pesten

Met 43 methodieken van In de Pocket kan je het hele jaar lang als begeleider zelfstandig aan de slag met jouw groep jongeren rond de preventie van pesten, teambuilding, talenten(h)erkenning en weerbaarheid.

Graag een voorproefje? Bekijk het inkijkexemplaar van het boekje voor jongeren.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)