In de Pocket handleiding

In de Pocket handleiding cover

Ontdek in deze handleiding bij het interactieve doeboekje In de Pocket (voor jongeren van 12 tot 18 jaar):

 • Achtergrondinformatie: teambuilding, preventieve aanpak van pesten
 • Gouden tips over hoe je In de Pocket het beste gebruikt binnen jouw context (onderwijs, jeugdwerk, welzijn, vrije tijd, ...)
 • Meer uitleg over de werkvormen van In de Pocket
 • Nuttige verwijsadressen

Preventie pesten

Met 43 methodieken van In de Pocket kan je het hele jaar lang als begeleider zelfstandig aan de slag met jouw groep jongeren rond de preventie van pesten, teambuilding, talenten(h)erkenning en weerbaarheid.

Graag een voorproefje? Bekijk het inkijkexemplaar van het boekje voor jongeren.

Bestel bij De Banier (12 euro)

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je de handleiding gratis!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken: 1.11°, 1.12 
 • De leerlingen reflecteren over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media. 
 • Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken: 1.15, 1.16°, 1.17, 1.18°, 1.19
 • Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken: 5.1°, 5.2°, 5.3, 5.4, De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen, De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag, De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties, De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden: 7.1
 • Omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken: 7.2°, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
 • Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan: 7.7, De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen, De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Gratis handleiding

Vanaf 15 exemplaren van In de Pocket krijg je de handleiding gratis!

Link met de eindtermen secundair onderwijs

Werk je binnen de onderwijssector? Dan kan je met het In de Pocket-boekje de volgende eindtermen afvinken:

 • Een fysiek actieve levensstijl opbouwen, onderhouden en versterken: 1.11°, 1.12 
 • De leerlingen reflecteren over sociaal gedrag, hanteren interpersoonlijke communicatiekaders in een gesprekscontext en bespreken met medeleerlingen een aantal eigenschappen van zichzelf aan de hand van een reflectie-instrument.
 • De leerlingen reflecteren over communicatie en over media. 
 • Het mentaal welbevinden opbouwen, onderhouden en versterken: 1.15, 1.16°, 1.17, 1.18°, 1.19
 • Interpersoonlijke relaties opbouwen, onderhouden en versterken: 5.1°, 5.2°, 5.3, 5.4, De leerlingen gaan om met verschillen in de emotionele beleving van fysieke en mentale grenzen tijdens interacties tussen personen, De leerlingen demonstreren hoe ze respectvol reageren tegen pest- en uitsluitingsgedrag, De leerlingen zijn sociaal vaardig in informele en formele relaties, De leerlingen dragen in groepsactiviteiten met een welomschreven opdracht actief bij aan de uitwerking van een gezamenlijk resultaat.
 • De dynamiek en de gelaagdheid van (eigen) identiteiten duiden: 7.1
 • Omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken: 7.2°, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 
 • Geïnformeerd en beargumenteerd met elkaar in dialoog gaan: 7.7, De leerlingen zijn bereid om in dialoog hun mening te ontwikkelen en bij te sturen, De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om op een geïnformeerde manier in dialoog te gaan over maatschappelijke uitdagingen.

Description

Ontdek in deze handleiding bij het interactieve doeboekje In de Pocket (voor jongeren van 12 tot 18 jaar):

 • Achtergrondinformatie: teambuilding, preventieve aanpak van pesten
 • Gouden tips over hoe je In de Pocket het beste gebruikt binnen jouw context (onderwijs, jeugdwerk, welzijn, vrije tijd, …)
 • Meer uitleg over de werkvormen van In de Pocket
 • Nuttige verwijsadressen

Preventie pesten

Met 43 methodieken van In de Pocket kan je het hele jaar lang als begeleider zelfstandig aan de slag met jouw groep jongeren rond de preventie van pesten, teambuilding, talenten(h)erkenning en weerbaarheid.

Graag een voorproefje? Bekijk het inkijkexemplaar van het boekje voor jongeren.

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs, Andere

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)