Studiedag Mentaal welzijn in het jeugdwerk

We presenteren je onze nieuwste onderzoeksresultaten over mentaal welbevinden bij Vlaamse jongeren op een studiedag op 14 november in Gent, in samenwerking met De Ambrassade.

Uit onderzoek blijkt dat in verbinding zijn met anderen een zeer belangrijke contra-indicator is voor mentale problemen. Hoe zit dat met het mentaal welzijn in het jeugdwerk? Wat kunnen onderwijs, bijzondere jeugdzorg en sportclubs meenemen uit dit onderzoek om in te zetten op een groter geluksgevoel en verbondenheid?

Nieuwe onderzoeksresultaten mentaal welbevinden jongeren

  • Op welke manieren bevordert het jeugdwerk al dan niet het mentaal welbevinden van Vlaamse jongeren?
  • Hoe verbonden voelen jongeren zich in een jeugdvereniging? En wat draagt hiertoe aan bij?
  • Hoe gelukkig voelen jongeren zich in een jeugdvereniging? En wat draagt hiertoe aan bij?

Pimento heeft een lange traditie in het voeren van onderzoek bij kinderen en jongeren. Dit onderzoek liep gedurende het schooljaar 2022-2023. Er werden zowel kwantitatieve (een enquête) als kwalitatieve (diepte-interviews) onderzoekmethodes gebruikt. 

Verdiepende sessies mentaal welbevinden jongeren bevorderen

Ontdek in verdiepende sessies hoe je  met de aanbevelingen verder aan de slag kunt:

  • Sessie 1: Divers en drempelverlagend werken

  • Sessie 2: Integriteitsbeleid in jouw organisatie

  • Sessie 3: Aan de slag met het Speelveld mentaal welzijn

  • Sessie 4: WALK PleinPatrons

  • Sessie 5: Kwetsbaarheid als verbindende kracht

  • Sessie 6: Suïcidepreventie in het jeugdwerk

  • Sessie 7: Verdiepende plenaire sessie over het onderzoek

Doelgroep studiedag

Deze studiedag is er voor iedereen die (onrechtstreeks) met jongeren werkt en die mee meer en beter werk wil maken van het mentaal welzijn van kinderen en jongeren.

Schrijf je in!

Heel graag tot 14 november in De Centrale in Gent!

Ontdek meer details & schrijf je in voor de studiedag Mentaal welzijn in het jeugdwerk.