Graag minder pestproblemen? Versterk de band tussen jongeren en begeleiders  

Wist je dat verbinding tussen jongeren en begeleiders de kans op pestgedrag doet afnemen? En dat conflicten en/of pestgedrag vroeger gesignaleerd worden door leerlingen die een hechte band ervaren met hun begeleiders? Hoe zorg je voor die verbinding? Check onze tips!

Verbinding: soms maakt iets kleins een groot verschil

Naast een warme sfeer tussen leerlingen onderling, dient er ook voldoende aandacht te zijn voor de band tussen leerlingen en begeleiders. Een warme en open relatie tussen leerlingen en begeleiders zit soms in kleine gedragingen - van hoe je kijkt en/of luistert naar elkaar. Maar soms maakt iets kleins een groot verschil. Zeker op kritieke momenten, zoals bij een opkomende conflict- en/of pestsituatie.    

Geef jezelf bloot voor meer verbinding 

Neem bijvoorbeeld deel aan groepsgesprekken. Een neutrale houding kan aangewezen zijn om de mening van jongeren meer ruimte te geven. Maar in bepaalde situaties is het ook boeiend jezelf net wel bloot te geven. Het betekent dat je zoals de jongeren participeert aan opdrachten en jezelf toont zoals je bent. 

Stukjes van jouw binnenkant laten zien, geeft de ander beter zicht op wat er bij jou speelt. We ervaren zo verbinding en worden meer begripvol naar elkaar. Daarbovenop word je als begeleider toegankelijker voor als er zich problemen voordoen. 

Als begeleider bepaal je de sfeer 

Hoe jij de toon zet, heeft een grotere impact op jongeren dan je soms denkt. Tafels opzijschuiven, de stoelen in een kring zetten, kiezen voor een ander lokaal … Het zijn kleine aanpassingen die vertrouwen en warmte uitstralen. Deze sfeer zorgt ervoor dat je gevoelige onderwerpen of thema's kunt aansnijden - bijvoorbeeld de groepssfeer.

Vorming pestpreventie voor begeleiders

Graag nog meer houvast rond pestpreventie? Boek onze vorming pestpreventie voor begeleiders.

Kwetsbaarheid als verbindende kracht

Een sterke begeleidershouding is dé belangrijkste vaardigheid om als begeleider een positieve impact te hebben op groepen kinderen en jongeren. Maar wat breng je als begeleider teweeg als je je ook kwetsbaar durft op te stellen? Welk effect heeft dit op de groep? En hoe kun je jongeren uitnodigen om in groep hun eigen kwetsbaarheden te tonen?

Authenticiteit en kwetsbaarheid zijn vaak het begin van een hechte vertrouwensband - essentieel op cruciale momenten.

Volg de workshop Kwetsbaarheid als verbindende kracht op onze inspiratiedag.

(Foto: Jan Van Bostraeten)