Tocht sociorelationele ontwikkeling 3e graad

sociorelationele ontwikkeling derde graad communicatie feedback

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, ...

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar. 

 

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsbegeleider en groepsverantwoordelijke.

Vakoverschrijdende eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs:

Via deze vorming werken we aan deze vakoverschrijdende eindtermen:

VOET Context 3 Sociorelationele ontwikkeling

 • (3) De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.
 • (4) De leerlingen kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen.
 • (8) De leerlingen uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen.
 • (9) De leerlingen zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten.

VOET Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

 • (6) De leerlingen voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

VOET Context 7: Socioculturele samenleving

 • (2) De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • (5) De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.

VOET: Leren Leren

 • (10) De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren. Niet de meest ideale locatie voor jouw groep? Wij bekijken graag jouw voorstel voor een locatie op maat.

 

 

MEER WETEN?
EEN VORMING BOEKEN?

Contacteer onze customer service verantwoordelijke Roel.
Hij geeft je graag antwoord op al je vragen.

Of raadpleeg alvast enkele richtprijzen.

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsbegeleider en groepsverantwoordelijke.

Vakoverschrijdende eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs:

Via deze vorming werken we aan deze vakoverschrijdende eindtermen:

VOET Context 3 Sociorelationele ontwikkeling

 • (3) De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.
 • (4) De leerlingen kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen.
 • (8) De leerlingen uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen.
 • (9) De leerlingen zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten.

VOET Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

 • (6) De leerlingen voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

VOET Context 7: Socioculturele samenleving

 • (2) De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • (5) De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.

VOET: Leren Leren

 • (10) De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren. Niet de meest ideale locatie voor jouw groep? Wij bekijken graag jouw voorstel voor een locatie op maat.

 

 

Description

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, …

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar.