Tocht sociorelationele ontwikkeling 3e graad

Tocht sociorelationele vaardigheden derde graad: onderweg beter leren communiceren met elkaar

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, ...

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsbegeleider en groepsverantwoordelijke.

Vakoverschrijdende eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs

Via deze vorming werken we aan deze vakoverschrijdende eindtermen:

VOET Context 3 Sociorelationele ontwikkeling

 • (3) De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.
 • (4) De leerlingen kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen.
 • (8) De leerlingen uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen.
 • (9) De leerlingen zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten.

VOET Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

 • (6) De leerlingen voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

VOET Context 7: Socioculturele samenleving

 • (2) De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • (5) De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.

VOET: Leren Leren

 • (10) De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren.

MEER WETEN?
EEN VORMING BOEKEN?

Contacteer onze customer service verantwoordelijke Roel via info@pimento.be.

Of raadpleeg alvast enkele richtprijzen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsbegeleider en groepsverantwoordelijke.

Vakoverschrijdende eindtermen 2e en 3e graad secundair onderwijs

Via deze vorming werken we aan deze vakoverschrijdende eindtermen:

VOET Context 3 Sociorelationele ontwikkeling

 • (3) De leerlingen accepteren verschillen en hechten belang aan respect en zorgzaamheid binnen een relatie.
 • (4) De leerlingen kunnen ongelijk toegeven en zich verontschuldigen.
 • (8) De leerlingen uiten onbevangen en constructief hun wensen en gevoelens binnen relaties en stellen en aanvaarden hierin grenzen.
 • (9) De leerlingen zoeken naar constructieve oplossingen voor conflicten.

VOET Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

 • (6) De leerlingen voelen de waarde aan van natuurbeleving en het genieten van de natuur.

VOET Context 7: Socioculturele samenleving

 • (2) De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen.
 • (5) De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten.

VOET: Leren Leren

 • (10) De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen.

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren.

Description

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, …

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar. 

 

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)