Tocht sociorelationele ontwikkeling 3e graad

Tocht sociorelationele vaardigheden derde graad: onderweg beter leren communiceren met elkaar

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, ...

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar. 

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsmedewerker en groepsverantwoordelijke.

Koppeling aan onderwijsdoelen 3e graad secundair onderwijs

In deze vorming kunnen de volgende minimumdoelen derde graad secundair onderwijs aan bod komen. Let op, we werken steeds op maat van wat er leeft in de groep. Daardoor kan het voorkomen dat niet in alle groepen exact dezelfde inhoud aan bod komt. Naargelang de vragen en behoeften, worden accenten gelegd en zal bepaalde inhoud minder of meer aandacht krijgen. Je kan niet zomaar het onderstaande lijstje afvinken.

 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 01.03.01 De leerlingen ontwerpen oplossingen of deeloplossingen voor een zelf geïdentificeerde en zelf afgebakende uitdaging. 
 • 01.03.02 De leerlingen besluiten welke oplossing of deeloplossing voor een zelf geïdentificeerde en zelf afgebakende uitdaging tot uitvoering zal worden gebracht. 
 • 01.03.06 De leerlingen reflecteren over de eigen rol en het eigen gedrag bij het samenwerken aan een groepsproject. 
 • 01.03.07 De leerlingen reflecteren over het eigen leer- en werkproces in relatie tot hun zelfconcept. 
 • 01.07 De leerlingen hanteren in verschillende rollen in sport en spel principes van verantwoord en veilig gedrag. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 05.01.01 De leerlingen reflecteren over de mens vanuit visies en met concepten uit de wijsgerige antropologie. 
 • 05.01.02 De leerlingen reflecteren over goed leven en goed handelen vanuit visies en met concepten uit de ethiek. 
 • 05.01.03 De leerlingen reflecteren over de werkelijkheid vanuit visies en met concepten uit de zijnsleer. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 
 • 07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s. 
 • 14.01.03 De leerlingen analyseren persoonlijkheid aan de hand van persoonlijkheidstheorieën. 

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren.

MEER WETEN?
EEN VORMING BOEKEN?

Contacteer onze customer service verantwoordelijke Roel via info@pimento.be.

Of raadpleeg alvast enkele richtprijzen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Voor jongeren vanaf 16 jaar: we gaan ervan uit dat deze leeftijdsgroep een voldoende mature houding kan aannemen om samen onderweg te zijn met een vormingsmedewerker en groepsverantwoordelijke.

Koppeling aan onderwijsdoelen 3e graad secundair onderwijs

In deze vorming kunnen de volgende minimumdoelen derde graad secundair onderwijs aan bod komen. Let op, we werken steeds op maat van wat er leeft in de groep. Daardoor kan het voorkomen dat niet in alle groepen exact dezelfde inhoud aan bod komt. Naargelang de vragen en behoeften, worden accenten gelegd en zal bepaalde inhoud minder of meer aandacht krijgen. Je kan niet zomaar het onderstaande lijstje afvinken.

 • 01.02 De leerlingen ontwikkelen gezondheidsvaardigheden in functie van hun fysiek en mentaal welzijn binnen verschillende thema’s. 
 • 01.03.01 De leerlingen ontwerpen oplossingen of deeloplossingen voor een zelf geïdentificeerde en zelf afgebakende uitdaging. 
 • 01.03.02 De leerlingen besluiten welke oplossing of deeloplossing voor een zelf geïdentificeerde en zelf afgebakende uitdaging tot uitvoering zal worden gebracht. 
 • 01.03.06 De leerlingen reflecteren over de eigen rol en het eigen gedrag bij het samenwerken aan een groepsproject. 
 • 01.03.07 De leerlingen reflecteren over het eigen leer- en werkproces in relatie tot hun zelfconcept. 
 • 01.07 De leerlingen hanteren in verschillende rollen in sport en spel principes van verantwoord en veilig gedrag. 
 • 05.01 De leerlingen gaan respectvol en constructief met anderen in interactie rekening houdend met elkaars grenzen. 
 • 05.01.01 De leerlingen reflecteren over de mens vanuit visies en met concepten uit de wijsgerige antropologie. 
 • 05.01.02 De leerlingen reflecteren over goed leven en goed handelen vanuit visies en met concepten uit de ethiek. 
 • 05.01.03 De leerlingen reflecteren over de werkelijkheid vanuit visies en met concepten uit de zijnsleer. 
 • 07.03 De leerlingen lichten toe hoe verschillende vormen van diversiteit verrijkend en uitdagend zijn voor het samenleven. 
 • 07.04 De leerlingen gaan geïnformeerd, beargumenteerd en constructief in dialoog over maatschappelijke thema’s. 
 • 14.01.03 De leerlingen analyseren persoonlijkheid aan de hand van persoonlijkheidstheorieën. 

Locatie

We trekken de natuur in van de Kalmthoutse Heide of de Molse Meren.

Description

De (klas)groep krijgt tips en oefeningen op maat over de onderlinge communicatie. De deelnemers leren op een ervaringsgerichte, praktische manier feedback geven en ontvangen, appreciatie en frustratie uiten mét zorgzaamheid voor elkaar, …

Onze experten dagen je jongeren uit via samenwerkingsopdrachten en concrete vragen. Wie is de leider? Wie mag er wel eens meer zeggen waarop het staat? 

Al wandelend creëren we ruimte voor jezelf en elkaar. 

 

Additional information

Ik ben actief in

Vrije tijd & jeugdwerk, Jeugdzorg & welzijn, Onderwijs

Ik zoek iets voor

Jongeren (12+)