Gouden jaar zonder pesten

De Gouden Weken zijn superbelangrijk om pesten en conflicten tijdens de rest van het (school)jaar te voorkomen. Tijdens de eerste 4 tot 6 weken is het cruciaal om intensief te werken aan het creëren van een veilige groep. Onze experten in groepsbevordering en pestpreventie maakten voor jouw team gratis gesprekskaarten vol inspiratie om in te zetten op de Gouden Weken. 

Minder conflict & pesten

In een veilige groep zijn er:

  • minder conflicten
  • minder kans op pesten
  • sneller meldingen van (potentieel) pestgedrag 
  • sneller reacties van omstanders

Een goede start is goud waard!

Gouden Weken gesprekskaarten

Download nu de gratis Gouden Weken gesprekskaarten.