Dit helpt tegen pesten!

Wat doe je het best in een pestsituatie? Wat maakt het pesten erger? Wat verwachten jongeren van volwassenen op school als er een pestprobleem opduikt?

Pesten aanpakken

We bevroegen 1056 jongeren uit de eerste graad secundair onderwijs en formuleerden concrete valkuilen, tips en advies voor een beter antipestbeleid.

Gebruik deze concrete tips tegen pesten voor volwassenen.

Check wat jongeren het best doen in een pestsituatie.

Lees het onderzoeksrapport Omgaan Met Pesten.