Genderstereotypes: zo praat je erover met jongeren

 

Genderstereotypen zien we overal: op straat, op tv, online, op school, ... Genderstereotiep denken hangt samen met opvoeding, mediagebruik en jongerencultuur.

Zo maak je jouw jongeren bewust van zulke genderstereotypes, gendernormen, genderpatronen en man-vrouwrollen.

 

Tip 1: Stel genderstereotiepe opmerkingen in vraag

Op groffe opmerkingen moet je sowieso reageren. Zeg als begeleider dat je zulke uitspraken zelf niet oké vindt. Gooi andere situaties eens in de groep: denkt iedereen er zo over? Koppel er een groepsgesprek aan. Pols bijvoorbeeld of de jongeren mensen kennen die er helemaal anders over denken dan zijzelf. Zo krijgen ze meerdere perspectieven.

Tip 2: Laat jongeren reflecteren over wat gender is

Dat kan bijvoorbeeld via de volgende vraag:

'Wat als ik vanaf nu door het leven zou gaan als man/vrouw (niet je eigen geslacht)?'

Noteer alles wat bij de jongeren opkomt. Over uiterlijke kenmerken, keuzes, gewoonten, kleren, hobby's, beroepen, ... 

Omcirkel nadien alles wat met gender te maken heeft: alles wat aangeleerd is, waarin we gesocialiseerd zijn, wat volgende maatschappij typisch 'mannelijk' of 'vrouwelijk' is.

Onderstreep alles wat met geslacht te maken heeft, dus alles wat biologisch is.

Tip 3: Toon diversiteit als uitgangspunt

Heb het niet altijd over een jongen en een meisje als je over koppels praat.

Doorbreek zelf genderrollen en andere stereotypen.

Tip 4: What the FAQ?!

Graag nog meer houvast?

Meer tips over praten met superdiverse groepen jongeren over relaties en seksualiteit lees je in onze gratis publicatie What the FAQ?!.

Of snuister in ons uitgebreide aanbod rond relaties en seksualiteit voor jongeren en hun begeleiders.