Anti LGTBQI: Hoe ga ik om met jongeren die heel negatief zijn ten opzichte van holebi’s?

Iedereen mag een eigen mening hebben, maar je moet respectvol met verschillen omgaan.

Benadruk relationele aspect

Bij homonegativiteit bij jonge­ren wordt homoseksualiteit vaak gereduceerd tot gedrag. Ze vinden bijvoorbeeld mannen die seks heb­ben met een andere man vies. Of vrouwen die met een andere vrouw kussen raar. Maar holebi zijn is zoveel meer dan enkel gedrag. En holebi zijn is niet het enige aspect van iemands identiteit. Het is inte­ressant om jongeren erop te wijzen dat ook hetero’s kussen, hand in hand lopen en seks hebben, en dat dit meestal niet als vies en raar wordt beschouwd.

Het relationele aspect (verliefd worden, samen leuke dingen doen, enz.) wordt uit het oog verloren. Jongeren hiervan bewust maken en hen hierover laten nadenken is al een eerste stap.

“Zolang ze maar van mij afblijven, is het goed voor mij”

Alsof elke homo eropuit is om seksuele toenadering te zoeken. Opnieuw: het is belangrijk om de vergelijking te maken met hetero’s, die ook niet uit zijn op seks met iedereen van het andere geslacht.

“Hoe zou je het vinden als jouw broer homo was?”

Andere meningen verkrijgen is in dit opzicht heel nuttig. Je kunt vragen of iedereen er zo over denkt. Of de jongeren iemand kennen die er helemaal anders over denkt. Of ze iemand kennen die holebi is.

“Hoe zou je het vinden als jouw broer homo was?” brengt het thema dichter bij hun vel en levert vaak een meer genuanceerde mening op.

“Holebi's zijn toch niet normaal?”

Wel, het is niet omdat holebi’s in de minderheid zijn, dat ze niet ‘nor­maal’ zijn. We moeten samenleven, hoe kan dat dan als je structureel een groep uitsluit?

Daarom is het een goed idee om te vertrekken vanuit verliefdheid. Iedereen wordt verliefd, maar je kunt niet kiezen op wie of op wie niet. Zeggen hetero­ jongeren dat je seksuele oriëntatie een keuze is? Pols dan naar het moment waarop ze ‘besloten’ om op het andere geslacht te vallen.

“In mijn thuisland bestaan geen homo’s”

Je kunt dan polsen naar hoe het komt dat die jongere dat denkt. Bevraag nadien of die jongere hier in België iemand kent die op hetzelfde geslacht valt en breng het gesprek terug naar de context waarin we allen samenle­ven. In sommige landen bestaan er trouwens wel anti­homowetten maar zouden er zogezegd geen homo’s zijn.

Homofoob gedrag is strafbaar

Sommige jongeren zeggen dat ze homofoob gedrag zouden stellen, bijvoorbeeld geweld tegenover hole­bi’s. Het is dan heel belangrijk dat ze meekrijgen dat ze mogen denken wat ze willen, maar dat homofoob gedrag stellen echt niet oké is (en in België ook strafbaar!).

Graag nog meer houvast? 

Wist je dat je je algemene vorming rond relaties en seksualiteit inclusiever kan maken naar holebi’s toe? Let dan op hetero-normatief taalgebruik. Zeg bijvoorbeeld ‘jouw lief" in plaats van "jouw vriend" of "jouw vriendin". Praat niet enkel over penis-in-vagina-seks, enzovoort.

En hoe reageer je op jongeren die homo gebruiken als scheldwoord? Lees onze tips en antwoorden op vele andere vragen rond relaties en seksualiteit met jongeren bespreken in What the FAQ?!.

Wil je werken met jongeren rond relaties en seksualiteit? Hoe pak je dat aan? Wat moet je zelf weten over seksualiteit? Hoe verwijs je jongeren naar correcte informatie rond relaties en seksualiteit?

Download onze gratis tips en achtergrondinfo in What the FAQ?!.

Boek onze vorming rond relaties en seksualiteit met kinderen en jongeren bespreken.