PITSTOP MAGAZINE

Pitstop is een magazine voor jongeren die even willen stilstaan bij wat ze nu écht belangrijk vinden in het leven. Vol inspirerende opdrachten, interviews en tips.

Het Pitstop Magazine wordt ook gebruikt in onze vormingen voor jongeren rond identiteit, zingeving en keuzes maken.

Bestel online bij De Banier (€ 3,00)

Koppeling aan de nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met Pitstop Magazine werk je aan de volgende sleutelcompetenties en eindtermen:

  • 1° competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid (G);  ET 1.7, 1.15, 1.17
  • 5° sociaal-relationele competenties (T); ET 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
  • 7° burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven (G); ET 7.1, 7.2, 7.4, 7.7
  • 14° zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid (T)

Koppeling aan de nieuwe eindtermen en sleutelcompetenties 1e graad secundair onderwijs

Met Pitstop Magazine werk je aan de volgende sleutelcompetenties en eindtermen:

  • 1° competenties op het vlak van lichamelijk, geestelijk en emotioneel bewustzijn en op vlak van lichamelijke, geestelijke en emotionele gezondheid (G);  ET 1.7, 1.15, 1.17
  • 5° sociaal-relationele competenties (T); ET 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
  • 7° burgerschapscompetenties met inbegrip van competenties inzake samenleven (G); ET 7.1, 7.2, 7.4, 7.7
  • 14° zelfbewustzijn en zelfexpressie, zelfsturing en wendbaarheid (T)