Relaties en seksualiteit bespreekbaar maken: Tips, info & FAQ

We maakten een gratis publicatie als houvast voor wie het over relaties en seksualiteit wil hebben met jongeren. “Ik mag van mijn geloof toch geen seks hebben voor het huwelijk, dus moet ik daar niet over leren.” Wat moet ik daarop zeggen? De jongeren in mijn groep doen tijdens de vorming hun oren dicht, ze willen het niet horen. Wat doe ik? Ik plan volgende maand een vorming over seksualiteit in mijn groep. Moet ik de ouders daarvoor verwittigen? Hoe zorg ik ervoor dat iedereen zich op hun gemak voelt als het gaat over relaties en seksualiteit?

Relaties en seksualiteit bespreken met jongeren

Vanuit onze ruime expertise geven we je handvaten om het thema relaties en seksualiteit bespreekbaar(der) te maken in groepen. Je krijgt heel wat relevante achtergrondinformatie, concrete casussen en tips.

Jongeren met diverse achtergronden

In een groep hebben jongeren vaak diverse achtergronden op het vlak van leeftijd, religie, sociaaleconomische klasse, thuissituatie, gender, sekse, seksuele en romantische oriëntatie, enz. Vanzelfsprekend zijn er dus ook verschillende opvattingen over het thema relaties en seksualiteit aanwezig.

Dat kan enorm leerrijk zijn en boeiende gesprekken opleveren, maar soms ook tot verwarring, discussie of conflict leiden. 

What the FAQ?!: tips, info & FAQ relaties en seksualiteit

Wat vind je allemaal in What the FAQ?!:

  • Achtergrondinfo
  • Tips voor een goede begeleidershouding
  • Inhoud over relaties en seksualiteit: doelen, veiligheid, opbouw, voorbereiding, taalgebruik
  • Praktische tips
  • Seksuele ontwikkeling
  • Seks en de wet
  • FAQ

Gratis download

Download nu gratis What the FAQ?! Hoe begeleid je relationele en seksuele vorming in superdiverse groepen?