Als leerkracht kan je onmogelijk op dezelfde manier met je leerlingen in gesprek gaan

De vorming was zeer goed voorbereid.
De inhoud is aangepast aan de noden van de leerlingen van 1B.

Op een speelse en ongedwongen manier wordt de veiligheid van het internet en de bijhorende problemen zoals cyberpesten ter sprake gebracht. Wij als leerkracht kunnen onmogelijk op deze manier met onze leerlingen in gesprek gaan. De verschillende werkvormen maken het voor leerlingen heel speels en ze hebben niet het gevoel dat er belerend gezegd wordt wat wel of niet kan op het web.

Leerlingen komen zelf tot besef van hoe fout ze bezig zijn met social media. De aanpak is zeer aangenaam, niet belerend, maar zelfontdekkend, zelf evaluerend. De jongeren komen tot vaststellingen over zichzelf, zonder dat iemand hen beoordeeld heeft.