De klasgroep werd goed begeleid

De klasgroep werd goed begeleid tijdens de vorming pestpreventie. De leerlingen leerden elkaar beter kennen en hadden respect voor elkaar. Er zijn heel leuke, groepsbevorderende activiteiten gedaan. Ook de leerlingen vonden dit tof. Ze deden goed mee, luisterden naar elkaar en respecteerden elkaar.