Seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken - OBC Ter Wende

“Bij Pimento vonden we externe knowhow om op een duurzame manier beter om te gaan met seksueel experimenteergedrag. Als therapeutisch onthaal- en observatiecentrum werken we in Ter Wende met jongeren die te maken krijgen met uiteenlopende emotionele en gedragsproblemen, mentale beperkingen en traumaproblematiek. Zij verblijven 1 tot 3 jaar bij ons in verschillende leef(tijds)groepen. 

Pimento ging met ons aan de slag om onze begeleiders, onze jongeren zelf én hun ouders een kader aan te bieden waarbinnen we seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar konden maken. Waar liggen bepaalde grenzen op seksueel gebied? Hoe ga je daarmee om? Wat doe je als zo’n grens wordt overschreden?

De gespreks- en vormingsmomenten met Pimento hielpen ons op weg naar een fijne, open aanpak rond seksualiteit. En we kregen werkvormen en educatieve materialen rond seksualiteit en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag aangereikt waarmee we nadien zelf blijvend aan de slag konden.”