Vorming pestpreventie jongeren

De groepsband werd versterkt, de individuele weerbaarheid werd verhoogd. Het besef dat iedereen talenten heeft, is gegroeid.