Weerbaar op het Web Burgerschool

Het is een vorming waar leerlingen effectief iets uit leren en die ook wel blijft nazinderen. Het is voor ons de moeite waard om hierin te investeren als school. De leerlingen waren achteraf heel tevreden. Ze vonden het heel "tof". Ze hebben dingen bijgeleerd. Ik zou ook volgend jaar deze vorming willen boeken voor de derdes.

 

Her is een heel interessante vorming, gegeven op de maat van de jongeren. De begeleiding was héél professioneel. Er was een prima opbouw waardoor de vertrouwensrelatie werd versterkt. Op een spelende, maar toch uitdagende manier werden alle leerlingen een open boek. Alle leerlingen werden erin betrokken. De vormingsmedewerker hield rekening met en speelde in op vragen van de groep. De begeleider luisterde zeer goed naar de noden en naar wat de leerlingen bezig hield.

 

Het telefonisch contact vooraf met de vormingsmedewerker was zeer waardevol. Hier konden we al bepaalde moeilijkheden kaderen waardoor de begeleider goed kon inspelen op de groep.