Weerbaar Op het Web jongeren

De vorming is goed verlopen. De vormingsmedewerker kon de leerlingen voldoende triggeren en luisterde naar de leerlingen, liet hen vertellen, stelde kritische en goede vragen.