Week tegen Pesten: 2 keer in 2024!

We organiseren met het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten de Vlaamse Week tegen Pesten voor het laatst in het voorjaar: van 2 tot en met 9 februari 2024. Zet deze data alvast in jouw agenda!

September 2024

Vanaf 2024-2025 vindt de Week tegen Pesten in september plaats. Zo kunnen we samen vanaf het begin van het werkjaar voor scholen, sportclubs, jeugdbewegingen en jeugdhulp inzetten op Een Jaar Lang Tegen Pesten.

Aanbod tegen pesten

Hoe werk je nu het best een heel jaar lang tegen pesten? Pimento maakt deel uit van het expertennetwerk Kies Kleur Tegen Pesten, dat de Week tegen Pesten organiseert.

Ontdek hoe Pimento jou ondersteunt met:

Week tegen Pesten

Wist je dat we op 2 februari al de 19de editie van de Week tegen Pesten aftrappen?

Doe ook mee en lees meer over de Week tegen Pesten.