Zo creeer je een context waarin pesten geen plaats krijgt

Tip tegen pesten: Denk na over visie organisatie

Wat vindt je organisatie van pesten? Hoe gaat je organisatie om met jongeren die pestgedrag stellen? En met slachtoffers? Neem je elke klank vanuit jongeren ernstig? Als je geen overkoepelende visie hebt op pesten, is het voor begeleiding moeilijk om hierin mee te gaan.

Tip tegen pesten: Informeer je teamleden

Informeer je teamleden duidelijk over de rol die zij kunnen spelen om pesten en uitsluiting geen kans te geven (voorbeeldfunctie, wanneer optreden, de visie uitdragen, eigen rol in de groep, enzovoort). Alleen zo kan je als 1 blok duidelijk maken dat pesten niet kan en niet aanvaard wordt.

In zo’n veilige context zullen jongeren minder de neiging hebben om een eigen verdedigingsmechanisme op te zetten door te pesten.

Tip tegen pesten: ‘Jongeren pesten omdat het kan’

Als jongeren niets te doen hebben, bijvoorbeeld tijdens vrije momenten of speeltijden, wordt de kans op pesten groter. Als je zorgt voor activiteiten (vrije activiteiten of groepsspelen) zal ook die reden om te pesten minder kracht krijgen.

Meer houvast nodig?