Een jaar lang tegen pesten

Een jaar lang tegen pestenLeer pesten voorkomen en aanpakken als leerkracht, opvoeder, welzijnswerker, leiding, monitor, jeugdwerker.

Wist je dat Pimento lid is van het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten, dat de Vlaamse Week tegen Pesten organiseert? Samen gaven we vorm aan de bouwstenen van een goed antipestbeleid.

Met deze maandelijkse tips tegen pesten bouw je een heel jaar lang aan een fijne omgeving met minder pestproblemen!

Tip tegen pesten september: We werken aan een goede sfeer in de groep

Zet vanaf dag 1 in op een hechte groep en (diepere) kennismaking. Want als er meer betrokkenheid en verbinding is, zal er minder gepest worden. Zo start je met Schwung!

  • Gebruik hiervoor bijvoorbeeld In de Pocket, boordevol werkvormen rond pestpreventie en groepsbevordering.
  • Met de laagdrempelige opdrachten in Rakattack werken jongeren zelf het hele schooljaar door aan een fijn schoolklimaat met minder pestproblemen.
  • Onze begeleiders bouwen samen met jouw groep of klas aan hechtere groepsrelaties, via teambuilding voor jongeren en een specifieke vorming pestpreventie.

Tip tegen pesten oktober: We maken duidelijk: pesten kan niet!

Het is heel belangrijk dat je een duidelijk kader schept waarin iedereen méé is met je verhaal. Zo trekt de hele organisatie aan hetzelfde zeel: pesten, dat kan niet!

Tip tegen pesten november: Wij vertellen waar kinderen, jongeren en ouders terechtkunnen

Zorg voor een duidelijk en bereikbaar aanspreekpunt tijdens het uitwerken van je organisatiebeleid rond pesten.

Wist je dat Pimento …

  • De opleiding verzorgt van de Aanspreekpunten Integriteit (API) in het jeugdwerk? Sinds januari 2019 moet elke jeugdorganisatie zo’n aanspreekpersoon integriteit hebben.
  • In elk educatief product doorverwijsadressen en hulplijnen meegeeft?
  • Inhoudelijke expertise aanlevert voor de informatieplatforms WAT WAT (voor jongeren) en Grenswijs (voor intermediairen)?

Tip tegen pesten december: We geven ouders een plaats

Ouders zijn belangrijke vertrouwenspersonen van kinderen en jongeren. Communiceer dus helder naar ouders over je antipestbeleid en zorg dat ze weten bij wie ze terecht kunnen in je organisatie.

Pimento helpt je graag met het integriteitsbeleid in jouw organisatie.

Tip tegen pesten januari: We praten over onze gevoelens en leren onze grenzen kennen

Want zo groeit het zelfvertrouwen, en zal er minder gepest worden. De vormingsbegeleiders van Pimento zijn specialist in kinderen en jongeren met elkaar in gesprek laten gaan.

Tip tegen pesten februari: We maken het plezant online

Het leven heeft ook een online luik. Het is dus erg belangrijk dat kinderen en jongeren ook de nodige tips rond online gedrag meekrijgen.

Tip tegen pesten maart: We brengen variatie in spel en les

“Breng voldoende variatie in spel, lesvormen, methodes en/of activiteiten”, raadt het Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten aan. “Zet een talent in de kijker en wees creatief.”

Da’s ook de insteek van Pimento: ervaringsgericht leren, op basis van gekende jeugdwerkmethodieken, en altijd vanuit wat er leeft binnen de groep.

Hoe werk je rond talenten met je groep? Boek een vorming talentgericht werken voor jouw team.

Tip tegen pesten april: We zoeken samen naar oplossingen

De experten van Pimento laten kinderen en jongeren oefenen in sociale vaardigheden, communiceren en samenwerken.

Tip tegen pesten mei: We houden rekening met de mening van kinderen en jongeren

Participatie van kinderen en jongeren zorgt voor meer gedragenheid. Hoe betrek je kinderen en jongeren bij jouw beleid? Pimento helpt je graag op weg rond kinder- en jongerenparticipatie.

Tip tegen pesten juni: We zetten elkaar in de bloemetjes

Talenten(h)erkenning is een belangrijk instrument tegen pesten. Leer jongeren elkaar waarderen zoals hij, zij of die is. Ook als je je bewust bent van je eigen talenten, zal je sterk in je schoenen staan.

Krijg nog meer houvast in de vorming pestpreventie voor begeleiders.

📸 Jan Van Bostraeten

Inschrijven op onze nieuwsbrief

* Verplichte velden
Thema's
Email Formaat


BLIJF JE GRAAG OP DE HOOGTE OVER ONZE KORTINGSACTIES, GRATIS TIPS, NIEUWE PROJECTEN, SAMENWERKINGEN, PRODUCTEN EN EVENEMENTEN?

 

Schrijf je dan nu in op de maandelijkse nieuwsbrief van Pimento!

 

Schrijf in op de nieuwsbrief